Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Anette Vaage Slåtto

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 9. januar 2017, oppdatert 9. januar 2018
Anette Vaage Slåtto
Navn:
Anette Vaage Slåtto
Tittel:
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
100%
Arbeidssted:
Karrieresenteret Vestfold
Sted:
Tønsberg

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

- Halvannet år på karrieresenter og 10 år i NAV.

2. Hva slags utdanning har du?

- Jeg er utdannet sosionom. I tillegg studerer jeg til mastergrad i karriereveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

- Mye av vår identitet ligger i vår jobb, og karriere er for mange noe de virkelig ønsker å lykkes med. Å få veilede folk i valg knyttet til deres karriere er derfor utrolig meningsfullt og spennende.

Det er et bredt spekter av temaer vi kommer inn på, og for en som er litt nysgjerrig som meg, er det et hav av emner å sette seg inn i. Jeg liker skiftene samtalene kan inneholde mellom informasjon, motivasjon, motstand, engasjement, kreative prosesser, gråt og latter.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

- Vi har individuell veiledning av fylkets innbyggere som vår kjerneoppgave, så vi prioriterer samtaler høyt. En vanlig arbeidsuke består av tolv veiledningssamtaler, møter og telefonvakt.

I tillegg tar jeg imot klasser fra voksenopplæringen for gruppeveiledning, deltar på jobbmesser, arrangerer karriereplankurs, holder kurs i karriereveiledning for NAV-ansatte. En større del av jobben min nå er å veilede flyktninger i Larvik integreringsmottak. 

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

- Det må være den hårfine kniveggen karriereveiledere balanserer på mellom å motivere og å realitetsorientere. Jeg synes det kan være vanskelig å «knuse drømmer», og jeg blir usikker om jeg har god nok kunnskap eller vurderingsevne til å uttale meg i visse saker. For å realitetsorientere på en god måte kreves det oppdatert markedskunnskap, noe som kan være vanskelig å tilegne seg.

Jeg jobber bevisst med at mine kunder skal ta gode og realistiske valg, og for å oppnå dette må både hindre og muligheter vurderes. Å vekte disse opp mot hverandre i samarbeid med kunden kan by på utfordringer dersom vektskåla tipper tungt mot den ene siden.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

- Noe av det jeg setter mest pris på i Karrieresenteret Vestfold, er at vi motiveres til å utvikle oss faglig. Flere av oss tar master i karriereveiledning, noen får kursing og sertifiseringer og det jobbes med kompetanseutveksling internt.

Markedskunnskap er et område vi ser at vi trenger å utvikle. Vi drar derfor på bedriftsbesøk, leser lokalnyheter, samt jobber med å etablere samarbeid med markedsteamene i NAV Vestfold. 

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

- I vid forstand er aktiv lytting det verktøyet jeg bruker mest. Det handler først og fremst om å forstå kundens situasjon og få tak i hva de ønsker veiledning på. Ellers bruker jeg WIE og RIASEC en del. RIASEC bruker jeg ofte kun ved at jeg forklarer kategoriene med bruk av skjema eller kort.

Et verktøy jeg synes er gøy å bruke, men som kan være krevende for kunden er en narrativ metode der de skal skrive sin selvbiografi. Det gjør de kun ved å gi titler på kapitlene i sitt liv samt tittel på boka. Denne metoden har gitt noen aha-opplevelser for flere kunder.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

- Akkurat nå er jeg engasjert i karriereveiledning av flyktninger på mottak. Larvik kommune har etablert integreringsmottak, og vi skal i dette prosjektet tilby utdanningsveiledning og kartlegging av kompetanse. Vi har hatt individuelle samtaler med flere deltagere, samt startet med gruppeveiledning. Det prøves og feiles med både ny kundegruppe og ny metodikk, men vi har stor tro på at karriereveiledning tidlig i prosessen er bra for integreringsarbeidet.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, januar logo

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Ta kontakt med Sigve Nedredal på mail sigve.nedredal@iktsenteret.no eller på telefon 900 24 687.