Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i rådgivingsvitenskap

Ønsker du å videreutvikle din kompetanse som veileder og rådgiver på karrierefeltet? NTNU tilbyr mastergrad i rådgivningsvitenskap.
Redaksjonen, Veilederforum
Innhold levert av NTNU
Opprettet 4. mars 2015, oppdatert 18. mars 2015

Vi ser i dag et økende behov for rådgivnings- og veiledningskompetanse i både offentlig og privat sektor. Karriere ses her i et livslangt perspektiv. Vi stilles overfor valg og beslutninger i ulike faser og overgangssituasjoner i livet. Da kan vi ha behov for hjelp gjennom rådgivning, veiledning eller coaching. Å arbeide med karriereutvikling krever kompetanse og perspektiver i vekst- og utviklingsprosesser for både individ, grupper, organisasjoner og samfunn.

Om masteren fra studietilbyderen:

Masterprogrammet retter seg teoretisk og praktisk mot det pedagogisk-psykologiske rådgivningsfeltet, og legger vekt på hvordan rådgivnings- og veiledningsoppgaver i offentlig og privat sektor, skole og utdanning, har relevans og anvendelsesmuligheter.  Masterprogrammet i rådgivning består av emner innenfor rådgivningsteorier og -metoder. Undervisningen er både teoretisk og praktisk med grupperådgivning, systemorientert rådgivning og rådgivning i et praktisk perspektiv som viktige elementer. I programmet inngår også praktiske moduler i kommunikasjon, gruppeprosess og karriererådgivning, samt at det jobbes mye med ulike rådgivningssamtaler.

Les mer på lærestedets nettsider om programmets oppbygning

Masterprogrammet i rådgivning gir kompetanse innen rådgivning, veiledning og coaching, og er relevant for videregående skole og høyere utdanning, i andre offentlige instanser og i privat sektor. Studiet har et omfang på 120 studiepoeng og tas normalt over to år. Søknadsfristen for opptak høsten 2015 er 15. april.

Les mer på lærestedets nettsider om opptakskrav og hvordan du søker på masterprogrammet i rådgivningsvitenskap ved NTNU

 

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).