Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i karriereveiledning

Har du lyst til å bygge på dine erfaringer som karriereveileder? Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet tilbyr mastergrad i karriereveiledning.
Redaksjonen, Veilederforum
Opprettet 23. januar 2015, oppdatert 22. november 2017

Karriereveiledning etterspørres mer og mer; i utdanningssektoren, på karrieresentrene, i Nav og i attføringsbedrifter. God karriereveiledning krever kompetanse til å arbeide med personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Høy kompetanse bygger på forskning og profesjonell kunnskap.

I 2014 startet den daværende Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Lillehammer opp et masterstudium i karriereveiledning.  Normert studietid er fire år som student på halv tid.

Søknadsfrist: se studiestedenes nettside.

Utdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet og blir tilbudt som et deltidsstudium med studiesamlinger enten i Drammen og eller på Lillehammer.

Mer informasjon om studiet og hvordan du skal søke ved Høgskolen i Sørøst-Norge (lærestedets nettsider)

Mer informasjon om studiet og hvordan du skal søke ved Høgskolen i Innlandet (lærestedets nettsider)

Om masteren fra studietilbyderne:

Masterstudiet i karriereveiledning er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Du får videreutvikle din forståelse ved å tilegne deg teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer deg til å prøve ut din forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle din kompetanse som karriereveileder. 

Studiets læringsfilosofi forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper, og samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring. Pensum er forskningsbasert og allsidig med en internasjonal profil. Det er høy kompetanse i lærerstaben.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).