Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internasjonale organisasjoner – lenkesamling

Her er en oversikt over noen av de internasjonale organisasjonene som bidrar på karriereveiledningsfeltet.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 4. november 2013, oppdatert 5. oktober 2015

CEDEFO
CEDEFO (European Center for the Development of Vocational Training) er EUs senter for utvikling av yrkesrettet opplæring.

Euroguidance
Europeisk nettverk av nasjonale ressurser og karrieresentre. Tar sikte på å fremme den europeiske dimensjonen i karriereveiledning og gi god informasjon om livslang veiledning.

ELGPN
ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) er et europeisk nettverk som skal fremme samarbeid mellom medlemslandene i å gjennomføre prioriteringene i EU-resolusjonene om livslang karriereveiledning.

IAEVG
IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) fremmer kvalitet i livslang karriereveiledning.

NVL
Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärende (NVL) er et nordisk prosjekt initiert av Nordisk Ministerråd. VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er vertsorganisasjon for NVL. Nettverket skal bidra til kompetanseutvikling av veilederne og til erfaringsutveksling i Norden.

OECD
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har informasjon om det globale arbeidsmarked.

 

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).