Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Global Future

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 7. juli 2014, oppdatert 12. desember 2014

Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet.

Målgruppen for programmet er flerkulturelle personer med gode norskkunnskaper, som er ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse. Hovedmålgruppen er førstegenerasjons innvandrere.

Hovedelementene i Global Future-programmet er lederutvikling med mentorordning, styrekompetanse og retorikk. Programmet strekker seg over 1 ½ år med totalt 19 heldagssamlinger. I tillegg kommer møter i basisgrupper og med mentor. Programmet krever aktivt engasjement. Deltakere må derfor ha klarsignal fra arbeidsgiver/NAV for å bruke tid på programmet.

Hvem kan søke?

Deltakerne må:
• beherske norsk språk
• ha gjennomført høyere utdanning
• ha evne å ta til seg undervisning på universitetsnivå
• ha oppholdstillatelse 

Deltakerne bør:
• framstå som gode rollemodeller for andre med innvandrerbakgrunn
• ha kompetanse som arbeidslivet i den aktuelle regionen har behov for

Alt om programmet på NHOs nettsider

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Fakta om programmet

Programmet går over 1,5 år. 500 personer fra 100 land har deltatt i programmet, og 2/3 har opplevd karrierefremskritt etter deltakelse. 90 prosent av deltakerne er godt fornøyd med programmet.