Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Faglig påfyll i sommerferien

Lyst til å bli inspirert i sommerferien? Veilederforum har fått tips om faglitteratur, podkaster og skjønnlitteratur til faglig inspirasjon for deg som jobber med karriereveiledning.
Opprettet 2. juli 2019, oppdatert 2. juli 2020

Hannah Svennungsen.JPG

Hannah Owens Svennungsen
Hannah Owens Svennungsen, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU


Ekko av en venn av Ingvar Ambjørnsen. Dette er den siste boka i Elling-serien. Den gir en sår og lun beskrivelse av hvordan det kan oppleves å ha falt utenfor samfunnet, og streben etter å ha et verdifullt liv. Boka fører til refleksjon rundt det å prøve å integrere seg inn i et samfunn en ikke har vært deltakende i.

­– Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar. Boka beskriver utfordringer med en «vellykket integrering» i vårt norske storsamfunn. Boka ga meg noen aha-opplevelser og refleksjoner om utenforskap og vellykkethet, som har inspirert meg videre i arbeidet mitt som forsker og foreleser om karriereveiledning.

TV-serien Kongen av Gulset på NRK.no. Den viser på en humoristisk måte hvordan ungdom på en ungdomsskole på et tettsted kan oppleve hvordan det er å prøve å bli integrert, og få et vellykket liv i det norske samfunnet. Den ga meg nyttige perspektiver og jeg reflekterte mye rundt hvordan dette kan bidra til at karriereveiledning kan være en viktig faktor i integreringsutfordringene vi har.


Torild Schulstok (2).jpg

Torild Schulstok
Torild Schulstok, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet


Äntligen måndag: Arbetsmarknad för alla - Lärobok i karriärkunskap, karriärhälsa och policy av Torild Carlsson.
Den bringer mange friske synspunkter inn på banen. 

Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice. Dette er en ny internasjonal bok om karriereteori og metode, som jeg selv nettopp har bestilt og gleder meg veldig til å lese. Den er redigert av tre særs dyktige damer; Nancy Arthur, Roberta Neault og Mary McMahon.


Vivienne Lumayag.jpg

Vivienne Lumayag
Vivienne Lumayag, karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo


Barry Schwartz sin TED-talk The Paradox of Choice. Her forteller han på en enkel og humoristisk måte om sin forskning om hvordan det å ha for mange valgmuligheter gjør det vanskeligere å ta et valg. Den gir en god forståelse av hvorfor det kan være vanskelig å stå i en valgsituasjon, og hva man kan gjøre for å bli tryggere på valget man tar. Man kan velge kortversjonen ved å se en TED-talk på 20 minutter eller lese boka hans med samme tittel.

Idébankens podkast På jobben. Store deler av karrieren vår tilbringes på jobb, og hvordan vi har det på jobb påvirker livet og helsen vår. Podkasten utforsker hva vi kan gjøre for å skape en bedre arbeidshverdag. Her er det nyttige tips og råd å hente for både ledere og ansatte.

– Prosjektrapporten Karriereveiledning i gruppe. Rapporten er skrevet av mine kollegaer ved Karrieresenteret UiO. Her kan man lese om erfaringene Karrieresenteret gjorde seg da de startet en ny tjeneste, karriereveiledning i gruppe for UiO-studentene. Rapporten gir en praktisk tilnærming til karriereveiledning i gruppe, som også er overførbar til andre målgrupper enn studenter. Les den her: 

 


Liv Hofgaard.JPG

Liv Hofgaard
Liv Hofgaard, rådgiver ved Skeiane ungdomsskole i Sandnes kommune og leder for Rådgiverforum - Norge


NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Karriereveiledning i et livslangt perspektiv og livslang læring er viktig i dagens samfunn, særlig når konjunkturene i arbeidslivet skifter så fort. Derfor synes jeg det er bra at det fra statlig hold legges opp til at en skal kunne utdanne seg og lære hele livet. Jeg er nysgjerrig på hva Simen Markussen og hans ekspertutvalg har kommet frem til i når det gjelder dette temaet. 

Äntligen måndag. Arbetsmarknad för alla av Torild Carlsson. Han skriver om hvor viktig det er at det finnes en jobb for alle, uansett hvem du er. På en humoristisk måte setter han fokus på hvordan vi ser på arbeidsmarkedet og vår rolle i det.

– Jeg vil også gjerne anbefale Rådgiverforum – Norge sine nettsider.


I tillegg anbefaler Veilederforum


Podkasten Du og jeg og vi to. Dette er en fagpodkast fra Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, laget av Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise. Danielsen har foreslått tre av episodene for Veilederforums lesere:

Episode 3 - Kunsten å tenke i sirkler: Noen mennesker kan ha bestemte meninger om hvem de er og hva de kan og ikke kan gjøre. Å tenke sirkulært kan hjelpe folk å tenke mer helhetlig og se at det finnes flere muligheter enn de først tror.

Episode 4 – Ferdig snakka: Kommunikasjon er hovedverktøyet i karriereveiledning. Denne episoden handler om å kommunisere profesjonelt med andre mennesker.

Episode 7 – Etikk – når det kjennes i magen: Danielsen og Rise reflekterer rundt sin maktposisjon, spesielt overfor unge mennesker som har stor tillit til dem. Som profesjonell sitter man blant annet med både kunnskapsmakt og definisjonsmakt. Kan egentlig alle bli hva de vil? Skal man drepe en annens drøm? Kan det være rett å veilede noen til å gi slipp på en litt uoppnåelig drøm?

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde Sommerlektyre
    Scanstock Photo All rights reserved.