Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktører innen karriereveiledning

Lær om ulike aktører på karriereveiledningsfeltet.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 8. september 2015, oppdatert 8. september 2015

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Enhetens mål er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Nasjonal enhet for karriereveiledning utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet gjennom å:

• samle kunnskap
• arrangere møteplasser og bygge nettverk
• gi faglige råd
• utvikle standarder
• gi innspill til politikkutforming

Enheten er en del av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som ligger under Kunnskapsdepartementet.

Les mer om Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning

Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning består av representanter for seks sentrale instanser på karriereveiledningsfeltet. Koordineringsgruppen samarbeider om og koordinerer innspill til politikkutforming knyttet til karriereveiledning.

Les mer om Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning og se oversikt over deltakerne på vox.no

Nasjonalt forum for karriereveiledning

Nasjonalt forum for karriereveiledning er et forum hvor sentrale aktører får mulighet til å drøfte status, utvikling og problemstillinger på karriereveiledningsfeltet. Medlemmene er offentlige instanser, organisasjoner og andre aktører på feltet. Forumet består i dag av representanter for 28 ulike instanser.

Les mer om Nasjonalt forum for karriereveiledning

  Creative Commons Licence

  Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Logo for Vox
   Vox er en sentral aktør innen karriereveiledning
   Vox All rights reserved.