Utdanning.no: Karriereplanleggeren

Article tema
Utdanning.no: Karriereplanleggeren

På Utdanning.no finner du et verktøy som skal hjelpe studenter og andre på deres karrierevei.

Karriereplanleggeren lar studenter kartlegge hvor mye de egentlig vet om karriere og egne muligheter. Brukeren svarer på en rekke spørsmål om seg selv. For eksempel: Hvor godt kjenner du dine egne styrker? Har du det en arbeidsgiver ser etter? Ut fra svarene, får de konkrete råd og tips, og en helhetlig tilbakemelding til slutt. 

Samarbeidsprosjekt

Prosjekteier for Karriereplanleggeren er Utdanning.no.

— Prosjektet kom i gang på bakgrunn av en idé som oppstod i Karriereforum i høyere utdanning. Studentskipnaden i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus kom fort på banen, og vi fikk uvurderlig input fra Liverpool John Moores University, sier Therese Henriksen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Målet med Karriereplanleggeren er at studenter skal bli bedre rustet til å håndtere egen karriere allerede i studietiden.

— Vi ønsker at studenter skal tenke på hva de skal bruke UH-utdanninga si til i arbeidslivet før de står med vitnemålet i handa. En mastergrad alene gir deg ikke automatisk innpass i arbeidslivet. Derfor vil vi hjelpe studentene til å forberede seg på å markedsføre seg selv til potensielle arbeidsgivere, sier Henriksen.

Alene eller med veileder

Karriereplanleggeren kan tas alene, men er også et gunstig grunnlag for en samtale med en veileder, sier Bodil Innset, karriereveileder i HiOA Karriere, som har vært med i prosjektgruppa for Karriereplanleggeren.

— Jeg tenker at Karriereplanleggeren kan være et viktig verktøy som forberedelse for karriereveiledningstimer og –kurs. Den er et verktøy for refleksjon, hvor studentene kan bli mer bevisste på sin kompetanse og sine muligheter. Det er veldig fint at de kan starte på denne refleksjonen før de kommer til en veiledningstime eller et kurs, sier Bodil Innset.

Verktøy for framtiden

Hun understreker at studentene utdannes til et arbeidsliv i kontinuerlig endring, med oppgaver og utfordringer vi kanskje ennå ikke kjenner.

— Så det blir veldig viktig framover å ha en bevissthet om egen kompetanse for å ta valg som er gode for den enkelte, og som gjør deg rustet til å håndtere karrieren gjennom hele arbeidslivet. De som utdanner seg nå, kommer til å skifte jobb mange ganger i livet. De vil kanskje endre karriereretning også. Da blir det enda viktigere å være bevisst sin egen kompetanse for å utvikle karrieren, avslutter Bodil Innset. 

 

 

 

Bilde
Illustrasjon fra verktøyet Karriereplanleggeren
Bilde
Bilde fra video om Karriereplanleggeren
Bildetekst
Studenter som tester ut verktøyet Karriereplanleggeren