Karrierelæring i ungdomsskolen. HiOA Tema utgivelser

Til delingsarena

Karrierelæring i ungdomsskolen er viktig for elevenes livsmestring. Det er viktig at de lærerne som underviser i faget Utdanningsvalg har kompetanse i fagfeltet

Denne forskningsrapporten dokumenterer hvilke temaer og utfordringer som fremstår som sentrale for studentene i deres arbeid. Rapporten beskriver også hvordan studentene velger å legge opp sin undervisning for å møte disse utfordringene.

Høgskolene HSN og HiOA har begge gitt studietilbud i Utdanningsvalg.

Produksjonsår
2016
Kontaktperson
Unni Høsøien
Kontaktperson epost
Unni.Hosoien@bfk.no
Ressurstype

Vil du bidra på delingsarenaen?

Vi vil gjerne at du deler for eksempel skjema, nettadresser, videotips, verktøy, artikler, gode eksempler og smarte fremgangsmåter med oss. Bli med!