Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
illustrasjonsbilde, karriereveiledning

Fersk film om karriereveiledning

15. januar 2019

Kompetanse Norge har laget en film om karriereveiledning. Finn lenke til filmen her!

bilde av Bjørn Svendsen

Månadens rettleiar: Bjørn K. Svendsen

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Bjørn Svendsen ved Handelshøgskolen BI.

bilde av Bianca Simonsen

- Ta vare på deg selv

For å gjøre en god jobb som veileder, må du også passe på å ta vare på deg selv. Det sier Bianca Simonsen - barnevernspedagog, forfatter, veileder, relasjonsterapeut, kurs- og foredragsholder.

bilde av Roger Kjærgård

Fagprofilen: Roger Kjærgård

Veilederforum.no avrunder året med å presentere en person som har betydd mye for fagfeltet karriereveiledning. – Min drivkraft innenfor karriereveiledning handler mest av alt om å bidra til at mennesker får et meningsfylt liv, sier Roger Kjærgård. Les intervjuet og se Kjærgårds julehilsen til alle veiledere!

Illustrasjonsbilde av elever på voksenopplæring

Hvordan kan Maryam og Ahmad lykkes raskest mulig?

De siste årene har fagmiljøene satt fokus på hvordan Voksenopplæringen og resten av samfunnet raskest mulig kan få nyankomne flyktninger og innvandrere til å lykkes. Ola R. Søberg og Cathrine Bjordal deler her noen erfaringer.

Månedens veileder: Joachim Gjertsen

Månadens rettleiar: Joachim Gjertsen

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Joachim Gjertsen ved Mesterfjellet skule i Larvik.

Illustrasjonsbilde Veiledning i praksis, elev fra innvandrerfamilie

Bør familien inkluderes i veiledningen?

Av og til må man kanskje finne en balanse mellom individets interesser og familiens forventninger. Det forteller Christine Jensen-Moskvil om i vår serie Veiledning i praksis.

bilde av deltakere i prosjektet Karriereveiledning for Nav-brukere

Lovende prosjekt i Buskerud

Forskningsprosjektet Karriereveiledning for Nav-brukere gir håp om at et mer systematisk samarbeid mellom Nav og karrieresentrene kan gjøre det lettere for brukere å få varig arbeid.

Illustrasjonsbilde Uddannelsestjek

Uddannelsestjek - et verktøy for å hindre frafall

Uddannelsestjek er et dansk digitalt refleksjonsverktøy som skal hjelpe studenter med å treffe et bedre informert utdanningsvalg og få en god start på studiene.

Bilde av Eva Tveit, teamleder i Tyrili IPS.

«Kanskje det er en mulighet likevel»

Siden starten for snart ett år siden har Tyrili IPS skaffet jobb til 27 tidligere rusavhengige. Veilederforum.no spurte teamleder Eva Tveit hvordan det ferske karriereveiledningsteamet arbeider.

Birgit E. Olsen Bratseth, Elin K. Haukanes og Kjersti Kvaløy i Karriere Hordaland.

Ein to tre, på det fjerde skal det skje

Karriere Hordaland har utarbeidd det dei har døypt 1-2-3-modellen. Modellen går ut på at vegsøkjarar får tilbod om tre samtalar med ein bestemt progresjon og eit bestemt siktemål ut frå «bestillinga» til vegsøkjar.

Logo månadens rettleiar november.

Månadens rettleiar: Monica Volden Sivertsen

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Monica Volden Sivertsen i arbeids- og inkluderingsbedrifta Durapart.

Illustrasjonsbilde til artikkel om digital karriereveiledning i Danmark.

Inspirerende erfaringer fra Danmark

I Danmark startet eVejledning som en enkel informasjonstjeneste. På åtte år har den utviklet seg til å bli en fullverdig og godt besøkt karriereveiledningstjeneste på nett.

bilde av Anette Jochumsen

Nye muligheter med digital karriereveiledning

Vil du lære mer om digital karriereveiledning? I høst har Veilederforum.no samarbeidet med gjesteredaktør og veiledningsfaglig koordinator i danske eVejledning, Anette Jochumsen, om en serie fagartikler om eVejledning i Danmark.

bilde av ungdomsskoleelever

Faget utdanningsvalg fornyes

Skolen får nye læreplaner i 2020. Det omfatter også faget utdanningsvalg, som får et tydeligere fokus.

Illustrasjonsbilde til artikkel om møte med en traumatisert flyktning.

Møtet med «Alex»

Hvordan møter man som karriereveileder traumatiserte flyktninger? For Toril Sommerseth satte erfaringene med Alex i gang mange tanker. Og hun erfarte at teorikunnskapene var gode å lene seg på.

Illustrasjonsbilde til artikkel om karriereveiledning og sosial rettferdighet

Fagfordypning: Sosial rettferdighet – utopi eller mulighet?

Hva skal til for å kunne kalle seg en sosialt rettferdig karriereveileder, spør Torild Schulstok og Clare Seville. Utgangspunktet er et pågående bokprosjekt fra Tristram Hooley, Ronald Sultana og Rie Thomsen.

Illustrasjonsbilde til artikkel om Kompetanse Norges ressursside om integrering.

Ny ressursside om integrering

Kompetanse Norge har laga ei ressursside for alle som jobbar med karriererettleiing av innvandrarar. Der finn du bakgrunnsinformasjon om alt frå dei ulike ledda i asylprosessen til rettigheiter og moglegheiter på arbeidsmarknaden.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Ina Kvalen Dalsheim.

Bruk av kjernekompetanser i karriereveiledningen

Ina Kvalen Dalsheim argumenterer for hvordan NICEs kjernekompetanser kan være en rettesnor for karriereveiledningsarbeidet i skolen.

Logo månadens rettleiar oktober.

Månadens rettleiar: Espen Oskar Robertsen

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Espen Oskar Robertsen i Karriere Finnmark.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Siri Myhren Petersen

Etikkstafetten: Karrierekompetanse – de sterkes mulighet?

Hvordan forholder vi oss til valg og strukturer som kan bidra til høyere karrierekompetanse hos enkelte, men som samtidig kan øke forskjeller blant unge mennesker?

Portrettbilde av stipendiat og ungdomscoach Petra Røise

- Det handler av og til om å ta mindre plass

Som coach bør du ha i bakhodet at du av og til bør ta mindre plass i samtalen. Det gjelder ikke minst når du coacher ungdom, sier Petra Røise, stipendiat og mangeårig ungdomscoach.

Portrettbilde av artikkelforfatter Arturo Hernandez.

Veiledning av jobbsøkere med innvandrerbakgrunn

I denne artikkelen forteller karriereveileder Arturo Hernandez, som selv er innvandrer, om sine møter med jobbsøkere som også har denne bakgrunnen.

Illustrasjonsbilde til artikkel om karriereveiledning av personer med funksjonsnedsettelser.

Aktør eller brikke – karriereveiledning av personer med nedsatt funksjonsevne

Malin Sofie Finsrud har skrevet masteroppgave om karriereveiledning av personer med nedsatt funksjonsevne. Her forteller hun, basert på egne dybdeintervjuer, hvordan man kan møte veisøkere med slik bakgrunn.

Rådgiver Kjell Bjarne Dahl og praksisbrevkandidat Andreas

Yrkesfag sto i fokus på Landskurset for rådgivere

Årets Landskurs for rådgivere ble denne gang holdt i Molde. Yrkesfag og næringslivets kompetansebehov var en rød tråd gjennom programmet.

Illustrasjonsbilde til artikkel om det å veilede ungdommer med stress.

Etikkstafetten: I møte med stressede elever

Som rådgiver heier jeg selvsagt på elevers ambisjoner, innsatsvilje og energi. Men hva gjør jeg når jeg ser at det tipper over i negativt stress? spør Hedda Aamot-Skeidsvoll.

De ansatte i Karriere Finnmark, med Susanne Lupton i spissen.

Satte karriereveiledning i samiske områder på dagsorden

Hva slags kompetanse bør karriereveiledere ha når de møter veisøkere med samisk bakgrunn? Det var ett av temaene på dagskonferansen «Karriereveiledning i samiske språkområder» som Karriere Finnmark nylig arrangerte.

Illustrasjon fra May-Britt Bergsets masteroppgave.

«Gi meg en jobb, så går alt bra!»

May-Britt Bergset har skrevet masteroppgave om hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektiv. Her kan du se en film der hun selv forteller om oppgaven.

Logo månadens rettleiar september.

Månadens rettleiar: Siv Kristin Flekke

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Siv Kristin Flekke i Karriere Sogn og Fjordane.

Portrettbilde av Grethe Elvebo, fagsjef i Tromsprodukt.

Rett person til rett jobb

Arbeidsgiver leter etter drømmearbeidstakeren. Jobbsøker leter etter drømmejobben. Hvordan koble disse to sammen når arbeidstaker står langt fra arbeidslivet? Tromsprodukt har erfart at fokus på den enkeltes ressurser og drømmer, og samarbeid med arbeidsgiverne gir gode løsninger.

Elever fra Valdres videregående skole på brevandring.

Skolerådgivere i Oppland får faglig påfyll

Veilederrollen står i fokus i et bredt anlagt kompetanseutviklingsprosjekt rettet mot skolerådgivere i Oppland.

Illustrasjonsbilde til artikkel om nettveiledning

Når ansiktet mangler – veiledning på nett

Østfold fylkeskommune tilbyr e-veiledning til ungdom, der de kan stille spørsmål om utdanning og yrker. Er det mulig å drive karriereveiledning gjennom en spørsmål-svar-tjeneste på nett, spør Camilla Tønnesen.

Portrettbilde av dosent Inga H. Andreassen

Første dosent i karriereveiledning

Inga H. Andreassen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, ble nylig den første norske dosenten i karriereveiledning. Veilederforum.no tok en prat med henne for å markere milepælen.

Illustrasjonsbilde til artikkel om karriereveiledning i en postmoderne tid

Karriereteorier for vår postmoderne tid

Masterstudent Astrid Nielsen Eliassen belyser i denne artikkelen hvordan en karrierehistorie kan berikes og forklares med karriereteorier. Hvilke karriereteorier er mest relevante i vår postmoderne tid, for å skape mening og sammenheng mellom hendelser i livsløpet for veisøker?

Logo månadens rettleiar august

Min rettleiarkvardag: Hilde Myrland

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av barndomsminner i karriereveiledning

Barndomsminner i karriereveiledning – malplassert eller nyttig?

I denne artikkelen diskuterer Kirsten Marie Norendal bruk av barndomsminner i karriereveiledning, slik det benyttes i metodikken Life Design Counseling. Er dette utenfor karriereveilederes område, eller kan det innebære et uutforsket potensial?

Illustrasjon til artikkel i serien Etikkstafetten av Hege Winnem

Etikkstafetten: Om å tørre å blottlegge seg

Som karriereveileder tilstreber jeg å etablere en robust samarbeidsrelasjon basert på respekt, åpenhet og tillit. Men kan jeg forvente at veisøker skal være like åpen og tillitsfull tilbake? Hva når tilliten uteblir?

Logo månadens rettleiar juli

Min rettleiarkvardag: Per Risdal

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad.

Illustrasjonsbilde til bokenquete

Hva leser du nå?

Veilederforum spør Roger Kjærgård, Anne Merethe Tolo Øvstebø og Susanne Lupton hva de har på nattbordet, på øret og under parasollen i sommer.

Bilde av gründer Richard Banfield.

- Feilstegets første lov er å snakke om det

Vi gjør alle feil, både de som skal gjøre sine karrierevalg og de som skal hjelpe. Feil er noe vi bør snakke mer om, mener gründeren Richard Banfield.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Geir Moshuus

Ung og helt alene – hva kan karriereveiledere bidra med?

Skoleavbrudd - eller det vi kaller frafall – har blitt en stor og alvorlig samfunnsutfordring. Frafall handler om ungdom som enkeltvis går rundt og bærer på sine skuldre det som egentlig er et samfunnsanliggende. Hva kan karriereveiledning gjøre for dem?

Logo månedens veileder juni

Min rettleiarkvardag: Tone-Line Fiane

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av skjemaer i karriereveiledning

Etikkstafetten: «Samtalen blir så skjematisk»

Et kartleggingsskjema er ofte det første møtet mellom karriereveileder og veisøker. Det har mange fordeler, men innebærer også noen utfordringer, mener Maria Gulseth Roaas.

Grethe Elvebo, fagsjef i Tromsprodukt

Samarbeider tett med næringslivet for å få folk i jobb

Arbeids- og inkluderingsbedriften Tromsprodukt samarbeider tett med næringslivet for å nå målet sitt, som er å få alle de veileder i jobb. Det gir resultater, forteller fagsjef Grethe Elvebo.

Annette Haugen anbefaler bruk av visuelle verktøy i veiledningen

La tusjen vise vei - visuell fasilitering i veiledning

Når vi beveger oss på tvers av alder, kultur og ikke minst språk, kan vi oppleve at ord kommer til kort i karriereveiledningen. Ord i kombinasjon med enkle tegninger kan derimot gi et visuelt kart som er lettere å navigere etter, forteller Annette Haugen.

Bilde fra Nordplus-prosjektet Vägledare i samverkan

Inspirerende møter med nordiske kolleger

Gjennom et toårig Nordplus-prosjekt har ansatte innenfor karriereveiledning i Østfold utvekslet erfaringer med svenske, finske og ålandske kolleger.

Illustrasjonsbilde til fagartikkel av Torild Schulstok

Som karriereveileder er jeg god til - hva?

I denne artikkelen argumenterer Torild Schulstok for nødvendigheten av å etterstrebe en mer presis og komplementær måte å omtale den særegne karriereveiledningskompetansen på.

Illustrasjonsbilde til artikkel om sosiale brobyggere

Er karriereveiledere sosiale brobyggere?

Stian Fredriksen, masterstudent i karriereveiledning, setter i denne artikkelen fokus på spenningen mellom karriereveiledningsfagets begrensninger og det overgripende samfunnsoppdraget om sosial inkludering.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bokkapittel om karrierelæring

Foreldre kan bli enda bedre sparringpartnere

Forskning viser at foreldre er viktige for unges valg av utdanning og yrke. Hvordan legge til rette for at de kan bli enda bedre sparringpartnere? Det er ett av temaene i en dansk bok skrevet av fagfolk på feltet.

Illustrasjonsbilde til artikkel om skolefravær

Samarbeider om oppfølging av skolefravær

På Oppsal skole i Oslo samarbeider rådgiver og kontaktlærer om å følge opp bekymringsfullt fravær hos elever. Det har mange fordeler, mener rådgiver Ina Kvalen Dalsheim.

Logo månedens veileder mai

Min veilederhverdag: Sigrid Heggdal Huse

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Karriereveiledning ved Riska ungdomsskole

Karriereveiledning Norge rundt: Riska ungdomsskole satser på digitale verktøy

Riska ungdomsskole i Rogaland har gode erfaringer med digitale verktøy i karriereveiledningen, forteller utdannings- og yrkesrådgiver Elin Arntsen.

Illustrasjonsbilde fagartikkel av Barrie Irving

Nytt innhold til karrierebegrepet?

Det blir nærmest tatt for gitt hva en karriere er, hvem som har en karriere og hvem som er uten en karriere. Barry Irving reflekterer i denne artikkelen rundt innholdet i karrierebegrepet.

Illustrasjonsbilde infosak om Utdanningssystemet på utdanning.no

Verktøyet Utdanningssystemet er nå på 13 språk

Utdanningssystemet på Utdanning.no finnes nå tilgjengelig på 13 ulike flyktningspråk.

Illustrasjonsbilde artikkel om Kompetansebehovsutvalgets funn

Ønsker mer kunnskap om arbeidsmarkedssituasjonen

Ni av ti karriereveiledere mener informasjon om trender i arbeidsmarkedet er viktig eller svært viktig i jobben. Det viser en undersøkelse gjort av Kompetansebehovs-utvalget. Her forteller Helene Ytteborg i Kompetanse-behovsutvalgets sekretariat hvor man kan finne slik informasjon.

Portrettbilde av Erik Hagaseth Haug

Fagprofilen: Erik Hagaseth Haug

Han har vært sentral i oppbyggingen av masterstudiet i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, var medlem i Karriereveiledningsutvalget og er koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket. Erik Hagaseth Haug er blant dem som legger føringer for faget i Norge.

Månedens veileder april logo

Min veilederhverdag: Eivind Olsvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Ragna Vikøren

Etikkstafetten: «Jeg hører ikke hva du sier - kroppen din roper så høyt»

I gruppeveiledning skal vi ofte håndtere flere roller samtidig. Vi skal sørge for en faglig fremdrift, samtidig som vi skal ha et hovedfokus på prosess. Det er en krevende situasjon å være i.

Bilde av karriereveileder Marie Olea Løvset.

Møtet med arbeidslivet: Glad for tverrfaglig bakgrunn

Marie Olea Løvset er nyansatt karriereveileder ved Karriere Nordland, med master i rådgivningsvitenskap fra NTNU. Vi spurte hvordan hun synes overgangen fra studier til arbeidsliv har vært.

Bilde til artikkel om karriereveiledning i integreringsmottak

Når ventetiden blir lang: Karriereveiledning til flyktninger i integreringsmottak

Som flyktning i et integreringsmottak får man tilbud om karriereveiledning. Hvilke forventninger og ønsker har flyktningene til veiledningen? Og hvordan opplever veilederen sin rolle? Høgskolelektor Anne Holm-Nordhagen fikk overvære en samtale med beboere ved Ila mottak i Oslo.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bok om faget Utdanningsvalg

En inspirasjonsbok til lærere i faget Utdanningsvalg

Det er ti år siden faget Utdanningsvalg ble innført. Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt Jåstad Røyset har skrevet en ny lærebok i faget. Her forteller de hvorfor Utdanningsvalg er viktig og hva de ønsker med boken.

Logo månedens veileder mars

Min veilederhverdag: Katrine Hogganvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av sosiale medier i karriereveiledning

Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar

I doktorgradsavhandlinga si om bruk av sosiale media i karriererettleiing ser Jaana Kettunen, PhD, på kjennskapen karriererettleiarar har til dei sosiale media og kva kunnskap som eksisterer i karriererettleiingstenestene. Ho bidrar med dette til ein oppdatert kunnskapsoversikt.

Portrettbilde av Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk

- Seniorer må møtes slik som alle andre

Karriereveiledere bør møte seniorer, det vil si personer over 50 år, på samme måte som de møter alle andre veisøkere. Det hevder Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Illustrasjonsbilde til Anna E. Kristoffersens bidrag i Etikkstafetten

Etikkstafetten: Troen på et inkluderende arbeidsliv

Som karriereveileder på et karrieresenter er det min jobb å være brobygger mellom veisøkere og arbeidslivet. Men hva gjør jeg når jeg opplever at enkelte arbeidsgivere opptrer ekskluderende? Hva kan jeg gjøre for å ikke miste troen på et inkluderende arbeidsliv på vegne av mine veisøkere?

Bilde av høgskolelektor og lektor i videregående Ruth-Wenche Hebnes Vinje.

- Det er sunt å kjenne på egen usikkerhet

Ruth-Wenche Hebnes Vinje er høgskolelektor og lektor i videregående, med fersk master i karriereveiledning. Som kontaktlærer for en Vg3-klasse bruker hun sin faste kontaktlærertime på karrieresamtaler med elevene. Noe hun snakker med elevene om, er å tørre å kjenne på sin egen usikkerhet når de skal gjøre sine utdannings- og yrkesvalg.

Veilederforum - logo

Min veilederhverdag: Anne Godelive Charite Uwase

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde fra åpningen av Karrieresenter Hedmark

Karrieresenter Hedmark er åpnet

Mandag 12. februar kunne leder Julie Sikin Jynge åpne dørene til det nye karrieresenteret som ligger i Hamar sentrum.

Illustrasjonsbilde til anmeldelse av Erik Hagaseth Haugs bok

Bokanmeldelse: Ny norsk fagbok om karrierekompetanse og karrierelæring

Studerer du karriereveiledning eller rådgiving? Lurer du på det teoretiske grunnlaget til karrierelæring? Vil du utvide din forståelse for det historiske, internasjonale og politiske bakteppet og de indre sammenhengene mellom begrepene karrierekompetanse og karrierelæring? Da anbefaler jeg denne boken til Erik Hagaseth Haug.

Bilde av Leo Ajkic som holder foredrag under Yrkesmessen i Haugesund.

Yrkesmessen samler elever og næringsliv på Haugalandet

Syv kommuner i Haugesund-regionen har gått sammen om en rekke tiltak for å legge til rette for gode utdannings- og karrierevalg blant elever. En av satsingene er Yrkesmessen, som i løpet av to dager i januar samlet 4000 ungdommer og foresatte.

Illustrasjonsbilde webinar om digital karriereveiledning

Bruk flere digitale verktøy i veiledningen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker? Da er denne webinarserien noe for deg.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kreativitet

Kreativitet i karriererettleiing

Coaching, og element av coaching, er ein mykje brukt metode i karriererettleiing. Coachinga har som mål å skape utvikling og rørsle, og dette kan ofte krevje ei kreativ tilnærming. Men kva er kreativitet, og korleis kan vi stimulere til eit kreativt tankesett gjennom coachande rettleiing?

Logo Kompetansebehovsutvalget

Arbeidslivet er en sentral læringsarena

I første rapport fra Kompetansebehovsutvalget er et viktig formål å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov og forhold som påvirker disse. Dette er kunnskap det er sentralt for karriereveiledere å være orientert om.

Illustrasjonsbilde til fagartikkel av Tone Salthe

Lik er ikke det samme som likeverdig

Hvis veiledningen er lik for alle, vil den ikke være likeverdig. Tone Salthe forteller her hvordan vi kan tilrettelegge slik at veileder og veisøker kan forstå hverandre på tross av eventuelle utfordringer med systemforståelse, kulturforskjeller og norskferdigheter.

Månedens veileder januar logo

Min veilederhverdag: Roar Breivik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.