Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Illustrasjonsbilde, ut i jobb med asperger

Ut i jobb med Aspergers syndrom

21. januar 2020

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

Illustrasjonsbilde, Life-design gir karrierekontroll

Life-design gir karrierekontroll

Veiledningsmetoden Life-design kan bidra til at veisøkeren gjenvinner kontrollen over egen karriere.

Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Veilederforum.no til Kompetanse Norge

Fra 1.1.2020 er det Kompetanse Norge som står bak Veilederforum.no.

Rie Thomsen

Fagprofilen: Rie Thomsen

Hun brenner for sosial rettferdighet, og tror på at karriereveiledning kan bidra til å motvirke sosiale ulikheter. Les intervjuet med professor Rie Thomsen!

Logo Månedens veileder desember

Månedens veileder: Barbro Ccoscco Werdal

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Barbro Ccoscco Werdal fra NAV Suldal.

Illustrasjonsbilde, arbeidsliv

Karriereveiledning påvirker jobb og utdanning

Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse ett år etter at veisøker har vært til karriereveiledning. Undersøkelsen viser at veiledningen ofte bidrar til endringer i utdanning eller jobb.

Karriere Finnmark rådgiversamling 2019

Satser fullt på livsmestring

Karriere Finnmark er som eneste karrieresenter i Norge sertifisert i metoden FROG Leadership og livsmestring. Susanne Lupton i Karriere Finnmark håper metoden kan bli innført permanent i skolene.

Illustrasjonsbilde, foreldre som veiledere

Å styrke foreldre som rettleiarar

Korleis kan foreldremøtet styrke foreldra som støttespelarar for 10.-klassingar som skal søke vidaregåande utdanning? Stine Ytrestøl fortel om si utprøving av "Buskerud-modellen".

Jørund Leiv Walseth

Student og agent i eigen organisasjon

Å ta ein master ved sida av full jobb kan vere ein ideell måte å lære på. Det kan gi deg det rommet du treng for å heve eigen kompetanse og bidra til å heve kvaliteten på karriererettleiinga arbeidsplassen tilbyr.

Illustrasjonsbilde, lei elev

Nærværsteam gir elevene bedre oppfølging

På Kvaløya videregående skole i Tromsø samarbeider lærere og Nærværsteam tett om elever som har utfordringer. Det gagner både eleven og de ansatte. Karriereveiledning er en del av løsningen.

Elev i klasserom

– En god læreplan

Den nye læreplanen i faget utdanningsvalg beskrives som god, og bringer samtidig fram diskusjoner om vurdering og kompetansekrav i faget.

Illustrasjonsbilde, integrert karriereveiledning

Nytt kurs om teknologi i veiledning

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke ny teknologi i veiledningen? Høgskolen i Innlandet tilbyr kurs i integrert veiledning med oppstart i januar.

Logo november

Månedens veileder: Beathe Øverjordet

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Beathe Øverjordet fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold fylkeskommune.

Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2019

Kvalitet i veiledning under lupen

Nasjonal karriereveiledningskonferanse var et dypdykk i det nasjonale kvalitetsrammeverket og temaene kompetansestandarder, karrierekompetanser og etikk.

Illustrasjonsbilde, student med hodetelefoner

Små grep kan gi stor uttelling

Små grep i veiledningen kan ha stor betydning for studenter som har kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne.

John Krumboltz

Arven etter Krumboltz

Karriereteoretikeren John Krumboltz døde 4. mai i år, 90 år gammel. Teoriene hans fortsetter å inspirere studenter og praktikere i karriereveiledningsfeltet - også i Norge.

Illustrasjonsbilde, veiledning av minoritetsspråklige

Innholdsrikt karriereverktøy for minoritetsspråklige

Gjennom dette verktøyet bygger deltakerne sine karriereferdigheter samtidig som de trener på språk.

Logo Månedens veileder Oktober

Månedens veileder: Henning Strandvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Henning Strandvik fra Karrieresenter Hedmark.

Klassen som ressurs, illustrasjonsbilde

Klassen som ressurs

Hvordan skape en arena for elever på studiespesialisering, der arbeidet med sosialpedagogikk og karriereveiledning kan møtes?

Veiledningspodden, Universitetet i Stavanger

Hør Veiledningspodden

Podkasten «Veiledningspodden» er laget av studieveiledere ved Universitetet i Stavanger og tar for seg tema som er nyttige både for veisøkere og veiledere.

Lill Beate Jansen og Vivienne Lumayag, Karrieresenteret på UiO

Du kan mer enn du tror

Etter en karriereveiledningstime er det mange studenter som går ut med hevet hode og mer tro på egen verdi i studier og arbeidsliv. Hva er det vi gjør som gir studentene mer tro på seg selv?

Illustrasjonsbilde, bedre oversikt med ny modell

Betre oversikt med ny modell

– Modellen kan styrke vegsøkjar si oversikt og gi ein betre føresetnad for å ta ei sjølvstendig avgjerd, skriv karriererettleiar Tore Muren.

Illustrasjonsbilde, stresset elev

Når stress står i veien for karrierelæring

Ungdommer som lever med kronisk stress er ofte ikke i stand til å tenke på fremtiden eller utvikle karriereferdigheter. Hvordan kan skolen skape et læringsmiljø som gjør det lettere for elevene å utvikle slike ferdigheter?

Logo Månedens veileder September

Månedens veileder: Synne Strøm

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Synne Strøm fra NAV Møre og Romsdal.

Illustrasjonsbilde, fremtidens kompetanse

Dette må vi kunne i fremtiden

Fremtidens kompetanse vil handle like mye om å være oppdatert på ny teknologi, som å utnytte egenskapene som er unike for mennesket.

Mekaniker i arbeid

Ny tjeneste viser alle veier til fagbrev

I den nye tjenesten Veien til fagbrev på Utdanning.no kan du se alle ordninger som fører til fag- eller svennebrev.

IAEVG-konferanse Bratislava

Inkludering på dagsorden i Bratislava

Karriereveiledning for et inkluderende samfunn var tema på IAEVG-konferansen i Bratislava i Slovakia.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Vil lovfeste karriererettleiing

Regjeringa foreslår å lovfeste at alle fylkeskommunar skal ha tilbod om karriererettleiing, som er gratis og ope for alle.

Fredrik Strid og Thor Erik Gulliksen

Hvem veileder veilederne?

Å starte som karriereveileder i skolen er ikke alltid like lett. Kanskje blir du kastet inn i en ny, ukjent rolle, med lite informasjon eller instrukser om hva jobben går ut på. Dette ønsket karriereenheten i Oslo kommune å gjøre noe med.

Logo Månadens rettleiar August

Månadens rettleiar: Anita Krüger Leifson

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Anita Krüger Leifson frå Ressurs Tromsø.

Illustrasjonsbilde

Den stille styrken

Å vera bevisst den introverte vegsøkjarens kvalitetar og styrkar kan bidra til at vegsøkjaren lettare anerkjenner sine eigne behov.

Jeanette Granholt

En annerledes karrierevei

– Lises historie har fått meg til å tenke på hvordan god karriereveiledning kunne ha gitt henne en lettere vei til jobben hun elsker, sier karriereveileder Jeanette Mari Granholt.

Illustrasjonsbilde studieveiledning

Tilbyr kurs i studieveiledning

NTNU tilbyr for første gang videreutdanning i studieveiledning.

Anthony Mann

– Karriereveiledning virker

Karriereveiledning er viktigere enn noen gang, og forskningen viser at det faktisk virker.

Gitte Hovin, Geir Syvertsen, Karrieresenter Østfold

Karrieresenter Østfold fyller 10 år

Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning Østfold fyller 10 år, og har gjennom disse årene bygget opp et solid tilbud i fylket.

Illustrasjonsbilde, Generasjon Z

Hvordan veileder vi Generasjon Prestasjon?

Stikkordet er å normalisere, mener leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten.

Logo Månadens rettleiar Juli

Månadens rettleiar: Evelyn Jordahl

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Evelyn Jordahl frå Karriere Hordaland.

Illustrasjonsbilde, de mest leste sakene

Disse sakene fra 2019 er mest populære

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene på Veilederforum.no så langt i 2019.

Illustrasjonsbilde Sommerlektyre

Faglig påfyll i sommerferien

Lyst til å bli inspirert i sommerferien? Veilederforum har fått tips om faglitteratur, podkaster og skjønnlitteratur til faglig inspirasjon for deg som jobber med karriereveiledning.

Digitalsnakk podcast Kompetanse Norge

Trenger vi søknad og CV?

I siste episode i podkastserien Digitalsnakk forteller Henrik Andersson fra rekrutteringsselskapet MeyerHaugen om nye metoder som brukes for ansettelsesprosesser.

ICCDPP International Symposium

Samlet om karriereveiledning

Fagpersoner fra 34 land er denne uka samlet i Tromsø for å snakke om karriereveiledning.

Illustrasjonsbilde, uklar identitet

Karriereveiledningens uklare identitet

Hva innebærer profesjonen karriereveileder? Svaret på dette spørsmålet varierer fra land til land. Er det på tide med en mer unison stemme?

Silje Holteberg og Linda Stiberg-Jamt

Tankesett påvirker læring

Som veileder kan man stå overfor utfordrende samtaler der du må veilede personer til å ta aktive valg for å omstille seg. Da er det nyttig å gjøre veisøkeren bevisst på kraften som refleksjon og tankesett har for læring.

Illustrasjonsbilde, del av helhet

Delta på den nasjonale karriereveiledningskonferansen

Kompetanse Norge inviterer til nasjonal karriereveiledningskonferanse 7.- 8. november på Gardermoen.

Månadens rettleiar Juni

Månadens rettleiar: Predrag Grozdanic

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Predrag Grozdanic frå Karrieresenter Østfold.

Coverbilde, Karrierevejledning

Bokanmeldelse: Lettfattelig og solid om karrierevalg

«Karriereveiledning – temaer og metoder» er en lett tilgjengelig og solid grunnbok som mange vil finne gull verdt å ha i hylla.

Illustrasjonsbilde, senior arbeidstaker

Gammel, jeg? Langt ifra!

Å veilede seniorer innebærer å løfte frem fortrinnene og kompetansen som ligger i det å være en «eldre» arbeidstaker.

Illustrasjonsbilde, Klart jeg kan

Mer helhet i veiledningen med Klart jeg kan

Å komme som flyktning eller familiegjenforent til et helt nytt land kan oppleves som å kræsjlande i et nytt system, en ny kultur og et nytt språk. "Klart jeg kan" er et kurs som kan hjelpe på veien.

Illustrasjonsbilde, veileder og elev

Hvorfor skal vi snakke sammen om å snakke?

Å stoppe opp i veiledningssamtalen og snakke om den kan være nyttig for både veisøker og veileder. Karriereveileder Camilla Tønnesen forklarer hvorfor.

Månadens rettleiar

Månadens rettleiar: Trondr Breiland

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Trondr Breiland frå Universitetet i Stavanger.

Stian Haugstad og Even Elias Edvardsen, master i rådgivningsvitenskap

Større trygghet med master i rådgivning

Masterstudiet i rådgivningsvitenskap ved NTNU har gitt studenter fagkunnskap i feltet siden 60-tallet. Mange av teoriene studentene lærer har aldri vært mer aktuelle enn i dag.

Når mulighetene er få

Når mulighetene er få

Karriereveiledningsteorier forutsetter ofte at veisøker besitter både ressurser, selvinnsikt, drømmer og valgmuligheter. Dette er ikke tilfellet for alle. Hvordan skal vi veilede de som har få karrieremuligheter?

Illustrasjonsbilde, ny læreplan, faget utdanningsvalg

Ny læreplan for faget utdanningsvalg

De nye læreplanene er ute på høring. Se hva som er nytt i læreplanen for faget utdanningsvalg og si din mening.

Illustrasjonsbilde av framtidens arbeidsmarked

Hvordan vil digitalisering påvirke fremtidens arbeidsliv?

Vi vet ikke noe sikkert om fremtidens arbeidsmarked, men en rekke studier kan gi svar på hva som kan skje.

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel

Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, alle medvirkende i prosjektet

Gi innspill til Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

De faglige forslagene til det nasjonale kvalitets-rammeverket for karriereveiledning er ferdig. Du kan nå lese fagrapporten og gi innspill på forslagene.

Månadens rettleiar: april

Månadens rettleiar: Erna Holvik

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Erna Viken Holvik frå Geilo barne- og ungdomsskule.

Helene Aarem, Katrine Utgård, Kompetanse Norge

Fleksibel veiledning med lyd og video

Hvordan kan karriereveiledere møte veisøkere som er usikre på om karriereveiledning er noe for dem, før de møtes fysisk? Lyd og video kan være med på å senke terskelen og styrke relasjonen mellom veileder og veisøker.

Digitalsnakk podcast Kompetanse Norge

Hør podcasten Digitalsnakk

Kompetanse Norge har laget en podcastserie om digitale muligheter i opplæring av voksne. Finn link til podcasten her!

Janne Offerdal

Skap gode karrieresamtaler med bilder

Janne Skontorp Offerdal er karriereveileder i et høysikkerhetsfengsel for menn. I serien Veiledning i praksis forteller hun om sine erfaringer med bruk av karriereverktøyet Jobpics i møte med innsatte.

Helle Henriksen-Tenningås

– Bygg opp selvfølelsen

Å bygge opp selvfølelsen tidlig er viktig for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv, mener seksjonsleder i Nav Søndre Nordstrand, Helle Henriksen-Tenningås.

The Careers Leader Handbook cover

Bokomtale: Nyttige tips om karriereveiledning i skolen

«The Careers Leader Handbook» er en praktisk rettet bok som kan gi svar på hvordan man får til et helhetlig program for karriereveiledning i skolen.

Månadens rettleiar: mars

Månadens rettleiar: Janne Skuland

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Janne Skuland frå Nav Kristiansand.

Illustrasjonsbilde: unges yrkes- og utdanningvalg

Interesse og motivasjon er viktig for unges utdanningsvalg

Personlige interesser og motivasjon er viktige kriterier for hvordan unge velger utdanning og yrke, viser en fersk undersøkelse.

Figur: digitalt møte

Erfaringer med digitale møteplasser

Hvert år når søknadsfristen til videregående utdanning nærmer seg, øker behovet for veiledning. Da sitter eVeilederne i danske eVejledning klare på chat og svarer på spørsmål om opptak fra mellom 20 og 50 personer - samtidig.

Fag og fremtid på samme arena - Røyken videregående skole

Fag og fremtid på samme arena

På hver vår arena har vi samme mål for øyet: elevens karriere og fremtid. Er det ikke på høy tid at vi forener fag og fremtid, og står sammen om karrierelæring?

Jonas Langset Hustad

Når veisøkeren har gründerdrømmer

Det å starte egen bedrift handler ikke bare om å virkeliggjøre drømmer, men også om lange dager, søvnløse netter, og for noen – nedleggelse eller konkurs. Hvordan veileder man egentlig gründerspirer?

Siri Flesjø

De flotte ordene i praksis

Hvordan kan en Nav-veileder møte en arbeidssøker som sliter, eller en som det er vanskelig å komme innpå? Siri Flesjø forteller om sin måte å jobbe på.

Månadens rettleiar

Månadens rettleiar: Pia Nystad

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Pia Savonius Nystad ved Samisk videregående skole i Karasjok.

Ilse Jensen

Hvordan eVeilede i praksis?

Da eVejledning i Danmark ble etablert var et sentralt spørsmål hvordan vi kunne sikre stabilt høy kvalitet. Et annet tema var på hvilken måte eVeiledning skiller seg fra tradisjonell veiledning og hvordan vi som veiledere skal ta hensyn til det.

Ingrid Ihme, Telenor Open Mind

Åpner døren til arbeidslivet

Telenor Open Mind er et program som rekrutterer innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne inn i jobb, i samarbeid med Nav.

Karriereveiledning for individ og samfunn

Bokanmeldelse: Ei fagbok som utfordrer og inspirerer

Fagboka «Karriereveiledning for individ og samfunn» bidrar til en viktig debatt om karriereveiledningens rolle og funksjon – i spenningsfeltet mellom individets og samfunnets interesser.

Kompetansebehovsutvalget

Flere må bidra i arbeidslivet

Økende levealder betyr at flere må bidra i arbeidslivet, konkluderer en ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget. Rapporten peker på flere utfordringer som er nyttige for karriereveiledere å være orientert om.

Illustrasjonsbilde eVejledning

Hvordan bli en god digital karriereveileder?

Digital karriereveiledning er en ny måte å veilede om karriere på. Det innebærer også nye problemstillinger og en ny identitet som veileder.

bilde av Anders Lovén

– Karriereveiledning er mer enn samtaler

Karriereveiledere bør bli mer bevisste på hva som er deres spesielle kompetanse. Men legg ikke for ensidig vekt på samtalen, sier den svenske nestoren Anders Lovén.

Bilde av Angelina Amundsen

Veilederens møte med seg selv

Det er ikke alltid like lett å opptre i tråd med teoriene vi har lært når vi møter veisøkere. For hva gjør vi når vi rett og slett irriterer oss over han eller henne?

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av sosiale medier i karriereveiledning

Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar

I doktorgradsavhandlinga si om bruk av sosiale media i karriererettleiing ser Jaana Kettunen, PhD, på kjennskapen karriererettleiarar har til dei sosiale media og kva kunnskap som eksisterer i karriererettleiingstenestene. Ho bidrar med dette til ein oppdatert kunnskapsoversikt.

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.