Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Logo månadens rettleiar juli

Min rettleiarkvardag: Per Risdal

12. juli 2018

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad.

Illustrasjonsbilde til bokenquete

Hva leser du nå?

Veilederforum spør Roger Kjærgård, Anne Merethe Tolo Øvstebø og Susanne Lupton hva de har på nattbordet, på øret og under parasollen i sommer.

Bilde av gründer Richard Banfield.

- Feilstegets første lov er å snakke om det

Vi gjør alle feil, både de som skal gjøre sine karrierevalg og de som skal hjelpe. Feil er noe vi bør snakke mer om, mener gründeren Richard Banfield.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Geir Moshuus

Ung og helt alene – hva kan karriereveiledere bidra med?

Skoleavbrudd - eller det vi kaller frafall – har blitt en stor og alvorlig samfunnsutfordring. Frafall handler om ungdom som enkeltvis går rundt og bærer på sine skuldre det som egentlig er et samfunnsanliggende. Hva kan karriereveiledning gjøre for dem?

Logo månedens veileder juni

Min rettleiarkvardag: Tone-Line Fiane

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av skjemaer i karriereveiledning

Etikkstafetten: «Samtalen blir så skjematisk»

Et kartleggingsskjema er ofte det første møtet mellom karriereveileder og veisøker. Det har mange fordeler, men innebærer også noen utfordringer, mener Maria Gulseth Roaas.

Grethe Elvebo, fagsjef i Tromsprodukt

Samarbeider tett med næringslivet for å få folk i jobb

Arbeids- og inkluderingsbedriften Tromsprodukt samarbeider tett med næringslivet for å nå målet sitt, som er å få alle de veileder i jobb. Det gir resultater, forteller fagsjef Grethe Elvebo.

Annette Haugen anbefaler bruk av visuelle verktøy i veiledningen

La tusjen vise vei - visuell fasilitering i veiledning

Når vi beveger oss på tvers av alder, kultur og ikke minst språk, kan vi oppleve at ord kommer til kort i karriereveiledningen. Ord i kombinasjon med enkle tegninger kan derimot gi et visuelt kart som er lettere å navigere etter, forteller Annette Haugen.

Bilde fra Nordplus-prosjektet Vägledare i samverkan

Inspirerende møter med nordiske kolleger

Gjennom et toårig Nordplus-prosjekt har ansatte innenfor karriereveiledning i Østfold utvekslet erfaringer med svenske, finske og ålandske kolleger.

Illustrasjonsbilde til fagartikkel av Torild Schulstok

Som karriereveileder er jeg god til - hva?

I denne artikkelen argumenterer Torild Schulstok for nødvendigheten av å etterstrebe en mer presis og komplementær måte å omtale den særegne karriereveiledningskompetansen på.

Illustrasjonsbilde til artikkel om sosiale brobyggere

Er karriereveiledere sosiale brobyggere?

Stian Fredriksen, masterstudent i karriereveiledning, setter i denne artikkelen fokus på spenningen mellom karriereveiledningsfagets begrensninger og det overgripende samfunnsoppdraget om sosial inkludering.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bokkapittel om karrierelæring

Foreldre kan bli enda bedre sparringpartnere

Forskning viser at foreldre er viktige for unges valg av utdanning og yrke. Hvordan legge til rette for at de kan bli enda bedre sparringpartnere? Det er ett av temaene i en dansk bok skrevet av fagfolk på feltet.

Illustrasjonsbilde til artikkel om skolefravær

Samarbeider om oppfølging av skolefravær

På Oppsal skole i Oslo samarbeider rådgiver og kontaktlærer om å følge opp bekymringsfullt fravær hos elever. Det har mange fordeler, mener rådgiver Ina Kvalen Dalsheim.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om flyktninger og utdanning

Etikkstafetten: Utdanning for enhver pris?

Å ta en lengre utdanning medfører ofte en hard og kronglete vei for nyankomne flyktninger. Men kan man la være å anbefale utdanning når man vet hva et fremtidig arbeidsmarked krever? Det er spørsmålet fra Martine Wilhelmina Breivik, programrådgiver i introduksjonsprogrammet.

Logo månedens veileder mai

Min veilederhverdag: Sigrid Heggdal Huse

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde til artikkel om veiledning av flyktninger

Noen tanker fra et etisk minefelt

For noen uker siden skrev jeg om Leila og Kenan, de to flyktningene som venter på oppholdstillatelse og mulighet til å skaffe seg lønnet arbeid i Norge. Møtet med denne gruppen veisøkere gir grobunn for noen etiske utfordringer, og det er på høy tid at vi anerkjenner og finner felleskap i disse utfordringene.

Karriereveiledning ved Riska ungdomsskole

Karriereveiledning Norge rundt: Riska ungdomsskole satser på digitale verktøy

Riska ungdomsskole i Rogaland har gode erfaringer med digitale verktøy i karriereveiledningen, forteller utdannings- og yrkesrådgiver Elin Arntsen.

Illustrasjonsbilde fagartikkel av Barrie Irving

Nytt innhold til karrierebegrepet?

Det blir nærmest tatt for gitt hva en karriere er, hvem som har en karriere og hvem som er uten en karriere. Barry Irving reflekterer i denne artikkelen rundt innholdet i karrierebegrepet.

Illustrasjonsbilde infosak om Utdanningssystemet på utdanning.no

Verktøyet Utdanningssystemet er nå på 13 språk

Utdanningssystemet på Utdanning.no finnes nå tilgjengelig på 13 ulike flyktningspråk.

Illustrasjonsbilde artikkel om Kompetansebehovsutvalgets funn

Ønsker mer kunnskap om arbeidsmarkedssituasjonen

Ni av ti karriereveiledere mener informasjon om trender i arbeidsmarkedet er viktig eller svært viktig i jobben. Det viser en undersøkelse gjort av Kompetansebehovs-utvalget. Her forteller Helene Ytteborg i Kompetanse-behovsutvalgets sekretariat hvor man kan finne slik informasjon.

Portrettbilde av Erik Hagaseth Haug

Fagprofilen: Erik Hagaseth Haug

Han har vært sentral i oppbyggingen av masterstudiet i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, var medlem i Karriereveiledningsutvalget og er koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket. Erik Hagaseth Haug er blant dem som legger føringer for faget i Norge.

Månedens veileder april logo

Min veilederhverdag: Eivind Olsvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde til artikkel av Ragna Vikøren

Etikkstafetten: «Jeg hører ikke hva du sier - kroppen din roper så høyt»

I gruppeveiledning skal vi ofte håndtere flere roller samtidig. Vi skal sørge for en faglig fremdrift, samtidig som vi skal ha et hovedfokus på prosess. Det er en krevende situasjon å være i.

Bilde av karriereveileder Marie Olea Løvset.

Møtet med arbeidslivet: Glad for tverrfaglig bakgrunn

Marie Olea Løvset er nyansatt karriereveileder ved Karriere Nordland, med master i rådgivningsvitenskap fra NTNU. Vi spurte hvordan hun synes overgangen fra studier til arbeidsliv har vært.

Bilde til artikkel om karriereveiledning i integreringsmottak

Når ventetiden blir lang: Karriereveiledning til flyktninger i integreringsmottak

Som flyktning i et integreringsmottak får man tilbud om karriereveiledning. Hvilke forventninger og ønsker har flyktningene til veiledningen? Og hvordan opplever veilederen sin rolle? Høgskolelektor Anne Holm-Nordhagen fikk overvære en samtale med beboere ved Ila mottak i Oslo.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bok om faget Utdanningsvalg

En inspirasjonsbok til lærere i faget Utdanningsvalg

Det er ti år siden faget Utdanningsvalg ble innført. Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt Jåstad Røyset har skrevet en ny lærebok i faget. Her forteller de hvorfor Utdanningsvalg er viktig og hva de ønsker med boken.

Logo månedens veileder mars

Min veilederhverdag: Katrine Hogganvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av sosiale medier i karriereveiledning

Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar

I doktorgradsavhandlinga si om bruk av sosiale media i karriererettleiing ser Jaana Kettunen, PhD, på kjennskapen karriererettleiarar har til dei sosiale media og kva kunnskap som eksisterer i karriererettleiingstenestene. Ho bidrar med dette til ein oppdatert kunnskapsoversikt.

Portrettbilde av Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk

- Seniorer må møtes slik som alle andre

Karriereveiledere bør møte seniorer, det vil si personer over 50 år, på samme måte som de møter alle andre veisøkere. Det hevder Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Illustrasjonsbilde til Anna E. Kristoffersens bidrag i Etikkstafetten

Etikkstafetten: Troen på et inkluderende arbeidsliv

Som karriereveileder på et karrieresenter er det min jobb å være brobygger mellom veisøkere og arbeidslivet. Men hva gjør jeg når jeg opplever at enkelte arbeidsgivere opptrer ekskluderende? Hva kan jeg gjøre for å ikke miste troen på et inkluderende arbeidsliv på vegne av mine veisøkere?

Bilde av høgskolelektor og lektor i videregående Ruth-Wenche Hebnes Vinje.

- Det er sunt å kjenne på egen usikkerhet

Ruth-Wenche Hebnes Vinje er høgskolelektor og lektor i videregående, med fersk master i karriereveiledning. Som kontaktlærer for en Vg3-klasse bruker hun sin faste kontaktlærertime på karrieresamtaler med elevene. Noe hun snakker med elevene om, er å tørre å kjenne på sin egen usikkerhet når de skal gjøre sine utdannings- og yrkesvalg.

Veilederforum - logo

Min veilederhverdag: Anne Godelive Charite Uwase

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde fra åpningen av Karrieresenter Hedmark

Karrieresenter Hedmark er åpnet

Mandag 12. februar kunne leder Julie Sikin Jynge åpne dørene til det nye karrieresenteret som ligger i Hamar sentrum.

Illustrasjonsbilde til anmeldelse av Erik Hagaseth Haugs bok

Bokanmeldelse: Ny norsk fagbok om karrierekompetanse og karrierelæring

Studerer du karriereveiledning eller rådgiving? Lurer du på det teoretiske grunnlaget til karrierelæring? Vil du utvide din forståelse for det historiske, internasjonale og politiske bakteppet og de indre sammenhengene mellom begrepene karrierekompetanse og karrierelæring? Da anbefaler jeg denne boken til Erik Hagaseth Haug.

Bilde av Leo Ajkic som holder foredrag under Yrkesmessen i Haugesund.

Yrkesmessen samler elever og næringsliv på Haugalandet

Syv kommuner i Haugesund-regionen har gått sammen om en rekke tiltak for å legge til rette for gode utdannings- og karrierevalg blant elever. En av satsingene er Yrkesmessen, som i løpet av to dager i januar samlet 4000 ungdommer og foresatte.

Illustrasjonsbilde webinar om digital karriereveiledning

Bruk flere digitale verktøy i veiledningen

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker? Da er denne webinarserien noe for deg.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kreativitet

Kreativitet i karriererettleiing

Coaching, og element av coaching, er ein mykje brukt metode i karriererettleiing. Coachinga har som mål å skape utvikling og rørsle, og dette kan ofte krevje ei kreativ tilnærming. Men kva er kreativitet, og korleis kan vi stimulere til eit kreativt tankesett gjennom coachande rettleiing?

Logo Kompetansebehovsutvalget

Arbeidslivet er en sentral læringsarena

I første rapport fra Kompetansebehovsutvalget er et viktig formål å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov og forhold som påvirker disse. Dette er kunnskap det er sentralt for karriereveiledere å være orientert om.

Illustrasjonsbilde til fagartikkel av Tone Salthe

Lik er ikke det samme som likeverdig

Hvis veiledningen er lik for alle, vil den ikke være likeverdig. Tone Salthe forteller her hvordan vi kan tilrettelegge slik at veileder og veisøker kan forstå hverandre på tross av eventuelle utfordringer med systemforståelse, kulturforskjeller og norskferdigheter.

Månedens veileder januar logo

Min veilederhverdag: Roar Breivik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Clare Seville oppfordrer til å melde seg på Veilederforums nyhetsbrev.

Meld deg på Veilederforums nyhetsbrev

Veilederforum sender nå ut nyhetsbrev to ganger i måneden. Nyhetsbrevet hjelper deg så du ikke går glipp av nye saker!

Portrettbilde av økonomiprofessor Mari Rege

– Sosial og emosjonell kompetanse kan læres

I det arbeidslivet vi er på full fart inn i, blir sosiale og emosjonelle kompetanser enda viktigere. Minst like viktig som formell kompetanse. Det hevder økonomiprofessor Mari Rege. Men hva betyr dette egentlig? Er det slik at man må være en mester i small talk for å lykkes?

illustrasjonsbilde til fagartikkel om karriereveilederens rolle mellom individ og samfunn.

Karriererettleiing mellom individ og samfunn – ei etisk utfordring?

For dei fleste som snakkar om korleis arbeidslivet vil sjå ut i framtida, er omstilling eit nøkkelord. Omstilling i arbeidslivet er ikkje eit nytt fenomen. Slik sett heller ikkje for karriererettleiaren. I denne artikkelen set vi likevel søkelyset på den rolla karriererettleiaren ser ut til å vere tiltenkt i den forma for omstilling som vi no ser kome.

Bilde av Gitte Hovin, leder i Karrieresenter Østfold

Karriereveiledning Norge rundt - Karrieresenter Østfold

Karriere Østfold startet i fjor et nettkurs i jobbsøking. — Vi er opptatt av å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i fylket, og ser ikke digitale tjenester som en trussel mot tradisjonell veiledning men som et nyttig tillegg, sier Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.

Bilde fra video om Karriereplanleggeren

Karriereplanleggeren - et nytt verktøy på Utdanning.no

Utdanning.no har nå lansert et helt nytt verktøy som skal hjelpe studenter og andre på deres karrierevei.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kvalitet i karriereveiledningen

Fra god til bedre – om kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester i Norge

Karriereveiledningen i Norge anno 2017 er på mange områder god. Vi kan være stolte av det vi har fått til, samtidig som et godt system hele tiden må vedlikeholdes og videreutvikles. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten på områder jeg mener vil være med på å løfte kvaliteten på norsk karriereveiledning i tida framover. Fra god til enda litt bedre.

Portrettbilde av Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland

Hordaland fylkeskommune setter karriereveiledning i fokus

Kjell Helge Kleppestø, leder for nyetablerte Karriere Hordaland, har jobbet mye med å vise både folk flest, politikere og andre samarbeidspartnere hva karriereveiledning kan bidra med. Og han opplever i økende grad at budskapet når fram.

Logo månedens veileder desember forside

Min veilederhverdag: Clare Seville

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde artikkel om det danske prosjektet "Udsyn i udskoligen".

Elevar vart meir positive til yrkesfag – danske erfaringar med karrierelæring

I Danmark har ein sett at det er mangel på kunnskap og fordommar om yrkesfagleg opplæring og yrkesfaglege karrierar. Mange som elles ville ha valt yrkesfag, vel studieførebuande opplæring. Resultatet er fråfall i vidaregåande og mangel på yrkesfagleg arbeidskraft. Eit karrierelæringsprosjekt viser at det er mogleg å gjere elevane meir positive til yrkesfaga.

Tristram Hooley holdt et av foredragene under den nasjonale veiledningskonferansen.

Veiledere fikk nye perspektiver på framtiden

Internett har forandret vår hverdag og dermed også karriereveilederens rolle. Det var budskapet fra Tristram Hooley, en av flere sentrale fagpersoner som inntok podiet under «Framtiden banker på», den nasjonale karriereveiledningskonferansen i regi av Kompetanse Norge.

Illustrasjonsbilde til oppfordring om brukerundersøkelse

Hjelp oss å bli bedre!

Vi har for tiden en brukerundersøkelse for å finne ut hva som er bra på veilederforum.no i dag og hvordan vi kan bli bedre. Du finner link til undersøkelsen når du klikker deg inn på selve saken.

Illustrasjonsbilde til artikkel om film om karrierelæring

Nyttig film om foreldre og karrierelæring

På Utdanning.no finner du nå en film om karrierelæring. Målgruppen er foreldre til elever i ungdomsskolen. I filmen får de nyttige tips om hvordan de kan hjelpe barna sine til å gjøre gode utdannings- og karrierevalg.

Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundets karrieretelefon.

Hjelper juristene med karrieren

«Når hadde du sist karrieren din på service?» Med det spørsmålet prøver karriereveileder Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet å få medlemmene til å fundere på om de trenger en sparringpartner.

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, fortalte om utviklingen i arbeidsmarkedet

NAV-konferansen 2017: Utdanning blir stadig viktigere

Det blir flere jobber både i yrker som krever høy utdanning og i yrker som krever lav utdanning. I mellomsjiktet blir det færre stillinger. Slik lød en av konklusjonene, da NAV nylig samlet eksperter fra inn- og utland for å belyse utviklingen i arbeidsmarkedet de neste ti årene.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om kort- og langsiktige perspektiver.

Etikkstafetten: Med kompasset som rettesnor

En etisk utfordring i karriereveiledning er for meg forholdet mellom kortsiktige og langsiktige karrieremål. Av og til kan det ene skygge for det andre. Begge perspektivene er viktige i veiledningsarbeidet. Men hva skal det fokuseres på når – og hvordan?

Illustrasjonsbilde fagartikkel om entreprenørskap

Hvordan skape interesse for innovasjon og entreprenørskap

Samfunnet trenger mer kompetanse på innovasjon og entreprenørskap for å løse utfordringene vi står overfor. Utdanningsfeltet sliter foreløpig med å tilpasse seg behovene, og å finne ut av hvordan studentene skal tilegne seg slik kompetanse. Hvordan kan vi karriereveiledere bidra?

Månedens veileder november logo

Min veilederhverdag: Halvor Hygen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om traumer

Veiledning av mennesker med traumeerfaringer

Hvordan kan en som karriereveileder gjenkjenne ettervirkninger som følge av dramatiske og livstruende hendelser hos veisøkere? Og hvordan kan en møte de som har utviklet traumerelaterte plager og strever med å takle hverdagen?

Illustrasjonsbilde fagartikkel om veiledning av ungdom

Å bygge luftslott eller knuse drømmer

Det å veilede ungdom handler av og til om å navigere mellom luftslott og knuste drømmer. Når en arbeider med framtidsperpektiver, er det viktig å se sammenhengen mellom måloppnåelse, psykisk helse og tilpasningsdyktighet.

Portrettbilde av foredragsholder Mari Rege.

Inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Kompetanse Norge inviterer karriereveiledere fra alle sektorer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 31. oktober – 1. november på Gardermoen.

Månedens veileder, august logo

Min veilederhverdag: Thomas Kvalvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om karriereveiledning i fengsler.

Hvordan kan karriereveiledning påvirke sosial inkludering hos kriminelle gjengangere?

Har samfunnet råd til ikke å gi kriminelle gjengangere karriereveiledning? Lia Stålesen argumenterer for at karriereveiledning kan virke forebyggende og føre til større sosial inkludering for den enkelte.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om å være seg selv

Etikkstafetten: Den besværlige selvinnsikten

«Vær deg selv!» råder vi. En enkel, men samtidig så kompleks oppgave.

Illustrasjonsbilde artikkel om NHOs Kompetansebarometer for 2017

Størst behov for håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag

Denne kompetansen vil NHOs medlemsbedrifter trenge mest av de neste fem årene ifølge NHOs Kompetansebarometer for 2017.

Månedens veileder september logo

Min veilederhverdag: Karen Marie Halden

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde av karriereveileder Evy Ann Ludvigsen og veisøker.

Nyttig speedveiledning i Arendal

I løpet av fire dager fikk 400 små og store forbipasserende speedkarriereveiledning på Kompetanse Norges stand under Arendalsuka.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kulturkompetanse

Kulturkompetanse i praksis

Verdien av mangfold er noe flere karriereveiledningsteorier løfter fram i møtet mellom karriereveileder og den flerkulturelle veisøkeren. I praksis kan karriereveiledere være mer opptatt av veisøkers tilpasning til det norske samfunnet.

Illustrasjonsbilde intervju Gro Johnsrud Langslet

Imagine – om å jobbe med LØFT i veiledningen

Psykolog Gro Johnsrud Langslet har arbeidet med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) i snart 25 år. Her deler hun noen tips om hvordan du kan bruke denne metodikken i veiledningen.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om veiledning versus terapi

Etikkstafetten: Er det gulrøtter eller kjøtt jeg putter i lapskausen?

Karriereveiledning er ikke terapi, heter det. Rita Van Ingelgem Monsen spør hvor grensen går. Og om det egentlig finnes en slik grense.

Logo månedens veileder oktober

Min veilederhverdag: Jan Erik Tangen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde av foredragsholder Gro Johnsrud Langslet

Med framtidsdrømmen som redskap

«Å følge drømmen» var en rød tråd for flere av foredragene under årets Landskurs, som fant sted i Alta. De 258 frammøtte fikk blant annet høre hvordan man kan bruke framtidsdrømmer som et av verktøyene innenfor LØFT.

Illustrasjonsbilde fagartikkel av Lisbeth Højdal

Kan vi designe vårt liv og vår karriere?

Life Design ble første gang presentert som et nytt paradigme innenfor karriereveiledningsområdet i 2009. Dette paradigmet innebærer at en persons liv og karriere beskrives som et resultat av individuelle konstruksjoner. Men hvilken betydning har dette for karriereveiledning?

Bildet av forsiden på rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen. Mann som står med ryggen til i en døråpning.

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Rådgiverne i fengselsundervisningen har et stort oppgavespenn. Alle gjennomfører individuelle veiledningssamtaler, mens kun et fåtall har gruppeveiledning.

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.

Kalender