Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Illustrasjonsbilde, karriereveiledning

Når veisøker må omstille seg

6. august 2020

Å miste jobben eller bli permittert oppleves som et sjokk for mange. Det viktigste man kan gjøre i veiledningsmøtet med en permittert eller arbeidsledig veisøker, er å møte dem der de er.

Cover Karrieredesign

Aktuell faglitteratur: "Karrieredesign"

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.

Månedens veileder juli

Månedens veileder: Marianne Fuglestrand

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Marianne Fuglestrand fra Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Nærbilde av hender og mobiltelefon

Dette er de mest leste sakene i 2020

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene på Veilederforum så langt i 2020.

Nina Løfsnæs i Edinburgh

Gjesteblogger: Min karrierereise

Jeg pleier å spøke med at jeg er rådgiver fordi jeg aldri fant ut hva jeg ville bli, og min karrierereise har som mange andres vært preget av både bevisste valg og tilfeldigheter.

Sveinung Skule

Lovfesta karriererettleiing

19. juni blei endringane i opplæringslova vedteken av Kongen i statsråd, og fylkeskommunane har nå plikt til å tilby karriererettleiing for innbyggarane.

Loggbøker

Å skrive seg til selvinnsikt

Å være utenfor arbeidslivet er gjerne en tidsbestemt situasjon eller fase i livet mange opplever som krevende for selvtilliten. Når det er størst behov for gode rammer for refleksjon i karrierevalg kan tankekjør og negative følelser komme i veien for bevisste refleksjonsprosesser.

Månedens veileder juni

Månedens veileder: Grete Forsmo

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Grete Forsmo fra Bodin videregående skole.

Børt-Erik Berntsen underviser rådgivere.

Med karrierelæring på timeplanen

Må man være ekspert på karriereveiledning for å gjennomføre en karrierelæringsaktivitet? En arbeidsgruppe i Oslo har nå samlet, bearbeidet og distribuert et undervisningsopplegg i karrierelæring til bruk blant annet i klassens time.

Karriereveiledning for flyktninger

Foreslår 10 millioner til karriereveiledning

Regjeringen vil gi 10 millioner kroner til karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram.

To rådgivere i arbeid

Sterkere fellesskap gjennom kompetanseheving

Felles faglig påfyll gir et sterkere fellesskap blant rådgiverne i skolen. Dette er et viktig skritt på veien mot et mer helhetlig rådgivningstilbud.

Illustrasjonsbilde av arbeidsløs

Håp om økte jobbmuligheter etter soning

Hva skal man gjøre med hullet i CV-en? Og skal man fortelle en fremtidig arbeidsgiver at man har sittet i fengsel?

Rio-samling

Det store rådgivningsløftet

I ti år har rådgivere i Oslo samarbeidet om å styrke rådgivningstjenesten i Osloskolen. Det gir resultater.

Russ på sykkel

Gjesteblogger: Valgets kvaler

De to sikreste vårtegnene for meg er hvitveis og russ. Jeg blir så innmari glad over å se dem! I år har jeg dessverre fått sett lite til russen, men jeg passer på å si det til alle jeg ser i den dekorerte buksa eller dressen at jeg blir SÅ glad av å se dem!

Louise Børnaas underviser

Utdanningsvalg for voksne

Gjennom kurset Utdanningsvalg for voksne får deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker å ta en videregående utdanning, strukturert karrierelæring i klasserommet.

Månedens veileder mai

Månedens veileder: Maria Feed

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Maria Feed fra Karriere Agder/Integreringsmottaket i Kristiansand.

Klasserom

Hvordan skal vi fornye faget utdanningsvalg?

Kompetanse hos lærere i faget og helhetlig tenkning for skolene er sentralt når vi skal innføre fagfornyelsen i et partnerskap for både lærer og elev.

Arbeidsgiver og arbeidstaker

Fleksible arbeidstakere er ikke nok

I et arbeidsmarked som stadig endrer seg må også arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner være villige til endring og omstilling. Med dagens koronasituasjon er dette mer aktuelt enn noen gang.

Ny nettressurs for personer med utviklingshemning

Å inkludere personer med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser kan være utfordrende. Gro Marit Rødevand i FoU-bedriften Karde håper at nettressursene fra prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» kan være til nytte i karriereveiledning av denne målgruppen.

Verdier, ikoner

Hvilken plass har verdiene våre i karriereveiledning?

Karriereveiledning betraktes som en viktig tjeneste for å ivareta både enkeltmennesket og samfunnets behov innen utdanning og arbeid. Men er det alltid slik at enkeltindividets og samfunnets målsettinger er sammenfallende?

Skjermbilde utdanning.no

Ny oversikt over nettbaserte utdanninger

På Utdanning.no finner du nå en samlet oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger. Denne vil være nyttig for karriereveiledere i samtale med permitterte, arbeidsledige og andre veisøkere.

Illustrasjonsbilde, digitale møter

Gjesteblogger: Digitale møter og digital utforskning

Etter påske har jeg hatt flere positive opplevelser med digitale møter og utforsket hva som er mulig i ulike tekniske løsninger.

Coverbilde, "Career and Career Guidance in the Nordic Countries"

Bokanmeldelse: Inspirerende om karriereveiledning i Norden

«Career and Career Guidance in the Nordic Countries» er et viktig bidrag til å synliggjøre og drøfte karriere og karriereveiledningens egenart i den nordiske konteksten.

Guri Melby pressekonferanse

Ett skritt nærmere lovfesting

– Regjeringen vil lovfeste plikt for fylkeskommunene til å ha tilbud om gratis karriereveiledning, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding i går.

Tone Erdal på hjemmekontor

Vår veilederhverdag på hjemmekontor

Veilederforum.no har spurt fire karriereveiledere fra fire ulike sektorer om hjemmekontor-tilværelsen. De forteller om sin hverdag med veiledning på nett, utfordringer de støter på, savnet etter kolleger, men også om fornøyde veisøkere.

Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Kompetansereformen "Lære hele livet" lagt fram

Onsdag 22. april vart stortingsmeldinga Kompetansereformen "Lære hele livet" lagt fram. Meldinga har som mål at ingen skal gå ut på dato som følgje av manglande kompetanse.

Månedens veileder april

Månedens veileder: Cathrine Herrød

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Cathrine Herrød fra Bekkestua ungdomsskole.

Kim B. Hansen

Career Management Skills: en integrert del av undervisningen

Ved Syddansk Universitet er karriereveiledning og Career Management Skills en integrert del av læreplanen, og ikke et tilbud som studentene kan velge eller velge bort.

Kikka Nauste, yrkesmotivator

Det krever skreddersøm

En yrkesmotivator kan bidra til å skreddersy alternative veier for unge lærlinger som faller utenfor. Kikka Nauste forteller hvordan.

Fagdag i bedrift

Fagdag i bedrift gir raskere innsikt i jobber

I Hallingdal har elever på videregående og ungdomsskole fått testet ut ulike jobber med høyere utdanning gjennom konseptet «Fagdag i bedrift». Metoden kan være en effektiv måte å lære om et yrke man er interessert i.

Veisøkere

Karrieresentrene opplever økning i brukere

Flere enn noen gang benytter seg av karrieresentrenes tilbud om individuell karriereveiledning, viser et nylig publisert notat fra Kompetanse Norge.

Månedens veileder mars

Månedens veileder: Nils Brodersen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Nils Brodersen fra Spir Oslo.

Nina på hjemmekontor

Gjesteblogger: Karriereveiledning fra hjemmekontoret

Plutselig ble alle egenskapene jeg forsøker å forberede elevene på at de må ha i møte med arbeidslivet høyaktuelle.

Sonja Susnic med deltakere

Karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Karriereveiledning anbefales for nyankomne flyktninger og er et viktig integreringstiltak.

Hjemmekontor Teams

Karriereveiledning i en annerledes tid

Korona-pandemien har ført til at mange plutselig har måttet tenke fort, nytt, og digitalt. Rundt omkring sitter nå folk på hjemmekontor, skolene underviser på nett og karrieresentrene tilbyr kun veiledning digitalt og via telefon.

Illustrasjonsbilde, studenter

Externship bryter ned veggen mellom studier og arbeidsliv

Det er ikke alltid lett å vite hva som venter i arbeidslivet etter studiene. Gjennom et «externship» kan studenter få et innblikk i hvordan arbeidshverdagen i drømmejobben kan se ut.

Forside Vejledningsdidaktik

Aktuell faglitteratur: «Vejledningsdidaktik»

Denne nye fagboken presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Senior arbeidstaker

Karriereveiledning gjelder også seniorer

For eldre arbeidstakere vil karriereveiledning være nyttig og nødvendig i møte med et uforutsigbart arbeidsliv.

E-veiledning

Tilskot til bemanning av nasjonal digital karriererettleiingsteneste

Arbeidet med nasjonal digital karriererettleiingsteneste går framover. Førre veke lyste Kompetanse Noreg ut tilskotsmiddel til bemanningsløysinga for e-rettleiingstenesta.

Elev på videregående

Gjesteblogger: Utdanningsmessa er over – hva nå?

Litt blanke i øya, overveldet av mangfoldet, et virvar av muligheter, så mange avgjørelser i vente. Mange av mine kjære Vg3-elever har vært på Utdanningsmesse.

Månedens veileder februar

Månedens veileder: Tobias Hofsøy

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Tobias Hofsøy fra selskapet Sammen for livet.

Nina Løfsnes, rådgiver Elvebakken vgs

Gjesteblogger: Hvorfor jeg er så glad i jobben min

Jeg føler meg privilegert som jobber som rådgiver på videregående skole.

Nye regler fra Lånekassen

Nye regler for stipend og lån for voksne

Søknadsfristen for videregående opplæring nærmer seg. Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend for voksne, som kan være nyttige for karriereveiledere å vite om.

Ny student

Et verktøy for overgangene

Modellen for problemløsning i overgangsfaser kan bidra til at veisøkere blir bedre forberedt på overganger i livet og får bedre utbytte av muligheten de har.

Kompetansebehovsutvalget

Norge trenger mer kvalifisert arbeidskraft

Norge har mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er behov for at flere tar videreutdanning, konkluderer en fersk utredning fra Kompetansebehovsutvalget.

Illustrasjonsbilde, veileder og veisøker

Høyt utdannet og veisøker

Karriereveiledning er ikke forbeholdt de med lite utdanning og arbeidserfaring. Behovet for veiledning kan være vel så stort hos høyt utdannede og erfarne.

Illustrasjon, Investing in career guidance

Stort behov for karriereveiledning

Behovet for karriereveiledning er større enn noen gang, i et stadig mer omskiftelig og komplekst arbeids- og samfunnsliv. Det viser publikasjonen «Investing in Career Guidance».

Månedens veileder januar

Månedens veileder: Lene Ørbeck

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Lene Ørbeck fra Karrierehuset.

Illustrasjonsbilde, ut i jobb med asperger

Ut i jobb med Aspergers syndrom

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

Illustrasjonsbilde, Life-design gir karrierekontroll

Life-design gir karrierekontroll

Veiledningsmetoden Life-design kan bidra til at veisøkeren gjenvinner kontrollen over egen karriere.

Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Veilederforum.no til Kompetanse Norge

Fra 1.1.2020 er det Kompetanse Norge som står bak Veilederforum.no.

Rie Thomsen

Fagprofilen: Rie Thomsen

Hun brenner for sosial rettferdighet, og tror på at karriereveiledning kan bidra til å motvirke sosiale ulikheter. Les intervjuet med professor Rie Thomsen!

Logo Månedens veileder desember

Månedens veileder: Barbro Ccoscco Werdal

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Barbro Ccoscco Werdal fra NAV Suldal.

Illustrasjonsbilde, arbeidsliv

Karriereveiledning påvirker jobb og utdanning

Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse ett år etter at veisøker har vært til karriereveiledning. Undersøkelsen viser at veiledningen ofte bidrar til endringer i utdanning eller jobb.

Karriere Finnmark rådgiversamling 2019

Satser fullt på livsmestring

Karriere Finnmark er som eneste karrieresenter i Norge sertifisert i metoden FROG Leadership og livsmestring. Susanne Lupton i Karriere Finnmark håper metoden kan bli innført permanent i skolene.

Illustrasjonsbilde, foreldre som veiledere

Å styrke foreldre som rettleiarar

Korleis kan foreldremøtet styrke foreldra som støttespelarar for 10.-klassingar som skal søke vidaregåande utdanning? Stine Ytrestøl fortel om si utprøving av "Buskerud-modellen".

Jørund Leiv Walseth

Student og agent i eigen organisasjon

Å ta ein master ved sida av full jobb kan vere ein ideell måte å lære på. Det kan gi deg det rommet du treng for å heve eigen kompetanse og bidra til å heve kvaliteten på karriererettleiinga arbeidsplassen tilbyr.

Illustrasjonsbilde, lei elev

Nærværsteam gir elevene bedre oppfølging

På Kvaløya videregående skole i Tromsø samarbeider lærere og Nærværsteam tett om elever som har utfordringer. Det gagner både eleven og de ansatte. Karriereveiledning er en del av løsningen.

Elev i klasserom

– En god læreplan

Den nye læreplanen i faget utdanningsvalg beskrives som god, og bringer samtidig fram diskusjoner om vurdering og kompetansekrav i faget.

Illustrasjonsbilde, integrert karriereveiledning

Nytt kurs om teknologi i veiledning

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke ny teknologi i veiledningen? Høgskolen i Innlandet tilbyr kurs i integrert veiledning med oppstart i januar.

Logo november

Månedens veileder: Beathe Øverjordet

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Beathe Øverjordet fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold fylkeskommune.

Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2019

Kvalitet i veiledning under lupen

Nasjonal karriereveiledningskonferanse var et dypdykk i det nasjonale kvalitetsrammeverket og temaene kompetansestandarder, karrierekompetanser og etikk.

Illustrasjonsbilde, student med hodetelefoner

Små grep kan gi stor uttelling

Små grep i veiledningen kan ha stor betydning for studenter som har kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne.

John Krumboltz

Arven etter Krumboltz

Karriereteoretikeren John Krumboltz døde 4. mai i år, 90 år gammel. Teoriene hans fortsetter å inspirere studenter og praktikere i karriereveiledningsfeltet - også i Norge.

Illustrasjonsbilde, veiledning av minoritetsspråklige

Innholdsrikt karriereverktøy for minoritetsspråklige

Gjennom dette verktøyet bygger deltakerne sine karriereferdigheter samtidig som de trener på språk.

Logo Månedens veileder Oktober

Månedens veileder: Henning Strandvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Henning Strandvik fra Karrieresenter Hedmark.

Klassen som ressurs, illustrasjonsbilde

Klassen som ressurs

Hvordan skape en arena for elever på studiespesialisering, der arbeidet med sosialpedagogikk og karriereveiledning kan møtes?

Veiledningspodden, Universitetet i Stavanger

Hør Veiledningspodden

Podkasten «Veiledningspodden» er laget av studieveiledere ved Universitetet i Stavanger og tar for seg tema som er nyttige både for veisøkere og veiledere.

Lill Beate Jansen og Vivienne Lumayag, Karrieresenteret på UiO

Du kan mer enn du tror

Etter en karriereveiledningstime er det mange studenter som går ut med hevet hode og mer tro på egen verdi i studier og arbeidsliv. Hva er det vi gjør som gir studentene mer tro på seg selv?

Illustrasjonsbilde, bedre oversikt med ny modell

Betre oversikt med ny modell

– Modellen kan styrke vegsøkjar si oversikt og gi ein betre føresetnad for å ta ei sjølvstendig avgjerd, skriv karriererettleiar Tore Muren.

Illustrasjonsbilde, stresset elev

Når stress står i veien for karrierelæring

Ungdommer som lever med kronisk stress er ofte ikke i stand til å tenke på fremtiden eller utvikle karriereferdigheter. Hvordan kan skolen skape et læringsmiljø som gjør det lettere for elevene å utvikle slike ferdigheter?

Logo Månedens veileder September

Månedens veileder: Synne Strøm

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Synne Strøm fra NAV Møre og Romsdal.

Illustrasjonsbilde, fremtidens kompetanse

Dette må vi kunne i fremtiden

Fremtidens kompetanse vil handle like mye om å være oppdatert på ny teknologi, som å utnytte egenskapene som er unike for mennesket.

Mekaniker i arbeid

Ny tjeneste viser alle veier til fagbrev

I den nye tjenesten Veien til fagbrev på Utdanning.no kan du se alle ordninger som fører til fag- eller svennebrev.

IAEVG-konferanse Bratislava

Inkludering på dagsorden i Bratislava

Karriereveiledning for et inkluderende samfunn var tema på IAEVG-konferansen i Bratislava i Slovakia.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Vil lovfeste karriererettleiing

Regjeringa foreslår å lovfeste at alle fylkeskommunar skal ha tilbod om karriererettleiing, som er gratis og ope for alle.

Fredrik Strid og Thor Erik Gulliksen

Hvem veileder veilederne?

Å starte som karriereveileder i skolen er ikke alltid like lett. Kanskje blir du kastet inn i en ny, ukjent rolle, med lite informasjon eller instrukser om hva jobben går ut på. Dette ønsket karriereenheten i Oslo kommune å gjøre noe med.

Logo Månadens rettleiar August

Månadens rettleiar: Anita Krüger Leifson

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Anita Krüger Leifson frå Ressurs Tromsø.

Illustrasjonsbilde

Den stille styrken

Å vera bevisst den introverte vegsøkjarens kvalitetar og styrkar kan bidra til at vegsøkjaren lettare anerkjenner sine eigne behov.

Jeanette Granholt

En annerledes karrierevei

– Lises historie har fått meg til å tenke på hvordan god karriereveiledning kunne ha gitt henne en lettere vei til jobben hun elsker, sier karriereveileder Jeanette Mari Granholt.

Illustrasjonsbilde studieveiledning

Tilbyr kurs i studieveiledning

NTNU tilbyr for første gang videreutdanning i studieveiledning.

Anthony Mann

– Karriereveiledning virker

Karriereveiledning er viktigere enn noen gang, og forskningen viser at det faktisk virker.

Illustrasjonsbilde til artikkel om bruk av sosiale medier i karriereveiledning

Sosiale media gir nye moglegheiter for karriererettleiarar

I doktorgradsavhandlinga si om bruk av sosiale media i karriererettleiing ser Jaana Kettunen, PhD, på kjennskapen karriererettleiarar har til dei sosiale media og kva kunnskap som eksisterer i karriererettleiingstenestene. Ho bidrar med dette til ein oppdatert kunnskapsoversikt.

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.