Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Faglig utvikling
Fagstoff, kompetanseheving og internasjonale ressurser.
Portrettbilde av Michael Lindblad
- Det krever ikke stor ressursbruk å forebygge mislykket skolegang, sier den svenske forskeren Michael Lindblad. Han har sett på hvorfor mange unge med migrasjonsbakgrunn ikke fullfører skolegangen.
Skjermbilde av rapporten "Formidling av framtidige kompetansebehov.
For å gi best mulig karriereveiledning er det nyttig å vite hvordan ulike målgrupper vil ha informasjonen formidlet. Vox har i en undersøkelse sett på denne problemstillingen.
Bilde av en mann som jobber med en datamaskin.
Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å få godkjent sin utdanning med påfyll av manglende fag, og dermed kunne komme raskere i arbeid. Kunnskapsministeren mener dette er viktig for å sikre velferden i Norge.
Vektskål
Hva er karriereveiledningens rolle i møte med sosial urettferdighet? Roger Kjærgård og Peter Plant argumenterer for at veiledningen bør innta en frigjørende og forsvarende rolle i en neoliberal tid.
Kvinne står med ryggen og ser på to piler
- Karriereveiledere bør får en bedre forståelse av hva migrasjon er og hva det innebærer å bo i et flerkulturelt samfunn. Det kommer fram i en svensk doktoravhandling om veiledning av nyankomne innvandrere.
Bilde av to hender på et bord.
Siden årtusenskiftet er antall studenter som avlegger mastergrad eller tilsvarende omtrent fordoblet. Har den store økningen i antallet mastere gjort at nyutdannede ikke får relevant jobb? NIFUs kandidatundersøkelse viser at dette i liten grad er tilfelle.
Gruppe med unge mennesker som ligger i gresset
Når unge mennesker skal ta valg knyttet til utdanning og karriere, vil mange søke etter informasjon og veiledning. Men finner de informasjon på nett som hjelper dem å ta gode valg?
NOU 2016: 7. Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
Hva mener du om sluttrapporten om karriereveiledning i Norge? Du har muligheten til å si din mening fram til 7. november.
Kvinne ser tankefull ut
Hvordan kan en ambisiøs og stresset 20-åring eller en litt sliten 62-åring ha nytte av en veileders kunnskap om livsfaser? Tone Vassbotn har erfart at slik kunnskap kan øke veisøkeres opplevelse av mening, begripelighet og håndterbarhet.
Tre personer snakker sammen rundt et bord.
I en tolket veiledningssamtale er det to tolkebrukere: Karriereveilederen og veisøkeren som ikke behersker norsk så godt. Kunnskap om å bruke tolk hjelper deg å gjennomføre en tolket samtale på en bedre måte.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av en mann med koffert som står ved et veiskille.

Tause krigere

15. februar 2017

Det kan være utfordrende for veisøkere å sette ord på hva de kan – særlig når de vil gjøre et karriereskifte. Ved hjelp av begrepet taus kunnskap belyser Petter B. Falch denne utfordringen – og mulige løsninger på den.