Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om veilederforum

Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

 

I 2013 begynte en rekke aktører på karriereveiledningsfeltet å jobbe sammen for å skape den første nettbaserte arenaen for veiledere. Resultatet ble Veilederforum, og målet med tjenesten er å:
 

 • gjøre relevant fagstoff, forskning, aktuell informasjon og ressurser lett tilgjengelig for veilederne
 • være et viktig bidrag til kompetanseheving og økt faglig fellesskap
 • tilrettelegge for effektiv informasjonsutveksling for karriereveiledere og rådgivere på tvers av sektorer

 

Veilederforum skal:

 • gi økt kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledning
 • bidra til likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene
 • gi økt tilgang til karriereveiledning for alle målgrupper

 

Styringsgruppen består av

 

Redaksjonen består av

 • Gry Eilen Bakke, Kompetanse Norge
 • Marianne Almbakk, Kompetanse Norge
 • Mari Thorbjørnsrud, Kompetanse Norge
 • Bjørn Tore Lysnes, Senter for IKT i utdanningen
 • Mona Vaagan, Senter for IKT i utdanningen

 

Redaksjonsrådet ledes av utdanning.no og har følgende deltagere:

 

Utdanning.no står for prosjektledelse, teknisk utvikling og innholdsproduksjon.

Organisering av veilederforum.no

Del denne siden