Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om eksterne nyheter

Her er en oversikt over nyheter om karriereveiledning fra eksterne sider. Denne nyhetsstrømmen henter automatisk nyheter fra sider som Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Rådgiverforum og Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Veilederforum har ikke ansvar for innhold på eksterne sider.

Eksterne nyheter

(Google Alerts - 24.11.2017 - 19:45)
... vi ta opp på et tidlig tidspunkt, sier rådgiver Knut Storeide i oppvekstetaten. ... Det er viktig at elever, skole og foreldre er i lag om dette, sier Storeide.
(Google Alerts - 24.11.2017 - 13:08)
Muligheter til å kombinere dagpenger og utdanning er for mange av de ... Syver Hanken (H), politisk rådgiver for kunnskapsministeren, sa til TU ...
(Google Alerts - 24.11.2017 - 07:56)
Vi er en vekstkommune, og da er vi avhengige av foreldrenes bidrag, sier skolefaglig rådgiver i Skaun kommune, Hege Røttereng. Førstkommende mandag inviterer hun og rektorene ved samtlige skoler i Skaun til storforeldremøte i Skaunhallen. - Vi inviterer alle foresatte foreldre for skolene i Skaun,...
(Google Alerts - 24.11.2017 - 05:07)
SLÅR ALARM: Sammen med rektorene har skolefaglig rådgiver Gunn Bergmann levert et brutalt notat til politikerne. Hvis kutt i ramma og kuttet i eiendomsskatten blir vedtatt, må skolene i Midtre Gauldal kutte 4,5 millioner kroner til neste år. Da blir ikke driften lenger forsvarlig, advarer Bergmann.
(Google Alerts - 23.11.2017 - 16:56)
Vi følger opp denne planen med en rådgiver til å koordinere omstillingen, 11,9 stillinger fordelt på et team for opptrening etter sykdom og ordinær ... viser at ved å gi tilpasset opplæring allerede i 1. og 2. klasse til de som sliter med å knekke lesekoden og regnekoden, kan elvene mestre skolen....
(Google Alerts - 22.11.2017 - 18:26)
Åtte uker borte: Joacim Øien (16) fra Trøgstad har vært borte fra skolen i åtte uker – på grunn av et sykehusopphold. Sammen med lærer og rådgiver ...
(Google Alerts - 22.11.2017 - 17:41)
Rådgiver i kommunen, Anita Wahl Nilsen, forteller nå at de er usikre på om de i ... Det gjør at disse gruppene vil bli bedre rustet til utdanning og jobb i ...
(Google Alerts - 22.11.2017 - 13:33)
Utdanning fra Norge gjør det enklere å få jobb. ... Bjørn Olsen, rådgiver i SSB. ... Men det gir stor uttelling for flyktninger å ta utdanning i Norge.
(Google Alerts - 22.11.2017 - 10:45)
Yrkesmessa har fokus på valg av yrke og er primært for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole som er i prosess for et slikt valg. - Både bedrifter, skoler og opplæringskontorene står klar til å gi informasjon, råd og veiledning. Her vil besøkende også få en grundig presentasjon av...
(Google Alerts - 22.11.2017 - 09:15)
Innstrammingene i regjeringas forslag til statsbudsjett er hun redd for vil gjøre det vanskelig å rekruttere nye rådgivere i framtida. Det vil i neste omgang gå utover barn og unge som gjennom generasjoner har gått 4H-skolen fra aspirant, via junior, til senior og til slutt alumner. Færre ansatte i...
(Google Alerts - 21.11.2017 - 20:07)
Ny skole på Åskollen er den beste løsningen på lang sikt ... vi politikere gode løsninger etter grundige og dyktig faglig veiledning fra administrasjonen.
(Google Alerts - 21.11.2017 - 07:00)
Blant annet er konsekvensene av skattekuttet at ti sykehjemsplasser forsvinner, kjøkkenet i Soknedal legges ned, aktivitørtilbudet i Budal forsvinner, 7,3 lærerstillinger forsvinner, og på sikt kan det bli nødvendig å legge ned en skole. Skolefaglig rådgiver Gunn Bergmann skriver at med...
(Google Alerts - 21.11.2017 - 05:17)
Skolefaglig rådgiver Gunn Bergmann skriver at med disse innsparingene «vil skolen være under grensen for pedagogisk forsvarlighet». Hun skriver at strukturelle endringer må vurderes, hvis dette skal fortsette. Sagt med andre ord: Da må de vurdere å legge ned en skole. Å endre på kretsgrensene ble...
(Google Alerts - 21.11.2017 - 03:15)
Vi har en national veileder for fraværsgrensa og praksisen er at det skal være ganske lik mellom alle skoler, i så måte er jeg ikke spesielt bekymret for store forskjeller. Men skulle det avdekkes, er det et ansvar Troms fylkeskommune må passe på, slik at alle skoler oppfølges likt. Den nationale...
(Google Alerts - 20.11.2017 - 19:00)
Årsaken er skjerpede krav til formell utdanning. Disse er ... Så lenge disse kravene bare var beskrevet i en veileder, var det rom for skjønn. Men i fjor ...