Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Olaug S. Sirevåg

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 6. april 2017, oppdatert 6. april 2017
Olaug S. Sirevåg
Navn:
Olaug S. Sirevåg
Tittel:
Yrkes- og utdanningsrådgiver og sykepleier/faglærer
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
60%
Arbeidssted:
Bryne videregående skole
Sted:
Bryne

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

- Siden 1997.

2. Hva slags utdanning har du? 

- Jeg er utdannet sykepleier. Jeg har bygget på med videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling, praktisk pedagogikk, halvt års spesialpedagogikk og videreutdanning i karriereveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

- Jeg liker best å jobbe med gruppeveiledning og individuelle veiledningssamtaler med elever. Jeg synes også det er veldig spennende å planlegge, tilrettelegge og starte prosesser sammen med elevene som kan føre til at de tar mer bevisste utdanningsvalg.

Videre liker jeg godt å sette i gang prosesser hvor eleven snakker om sine drømmer, ressurser og ønsker. Det er også givende å få til veiledningssamtaler hvor elevene ser sine muligheter, og eventuelt sine begrensninger.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

- Jeg starter skoleåret med klassebesøk hvor jeg informerer om hvilke aktiviteter elevene får ta del i løpet av skoleåret. Aktivitetene varierer ut fra hvilket nivå elevene er på (Vg1, Vg2 eller Vg3) og hvilket programområde de går på. Aktivitetene er klassebesøk, besøke andre videregående skoler, arrangere fagdager hvor vi jobber med lærlingordningen og besøke lokale bedrifter. Jeg organiserer også høgskole- og universitetsbesøk.

Disse kommer i tillegg til organisering av gruppe- og individuelle veiledningssamtaler, arrangering av åpen dag lokalt og åpen dag/kveld med grunnskoler i nærmiljøet.

Jeg deltar også i nettverkssamarbeid bestående av grunnskolene, videregående skolene, NAV og opplæringskontorene i Jæren. 

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

- Det å holde meg faglig oppdatert og å veilede og tilrettelegge slik at hver elev ser muligheter i et stort fagfelt hvor endringene skjer raskt. Det er også utfordrende å tilrettelegge utdanningsløp for elever som trenger mer tid og tilrettelegging. I tillegg er det utfordrende å være en god veileder som leverer et godt produkt.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

- Jeg deltar i ulike fagnettverk og fagsamlinger som gir meg faglig utvikling. Her samarbeider vi med eksterne grupper som: Nav, bedrifter i regionen, andre skolerådgivere, landskurs for rådgivere og åpen dag-arrangementer på høgskoler og universitet.

Det å møtes formelt og uformelt gir læring og utvikling. En blir motivert og inspirert av andre, og det er alltid nyttig med nye ideer og måter å tenke/arbeide på.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

- Jeg har brukt ulike «veiledningstester» i de årene jeg har jobbet som rådgiver. De mest brukte testene er lokale tester utarbeidet på Bergeland videregående skole og NAV sin interessetest.

I gruppeveiledning bruker jeg oppgaver/et oppsett jeg har laget selv, etter inspirasjon fra Roger Kjærgård som holdt foredrag om gruppeveiledning da jeg tok karriereveiledningsstudiet.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

- Veiledning av elever som vil studere på høgskoler eller universitet. Formidle og hjelpe elever til en læreplass.

Jeg er også opptatt av å ha et godt samarbeid med lokalt næringsliv om opplæringsavtaler og opplæringskontrakter.

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, april logo

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Ta kontakt med Sigve Nedredal på mail sigve.nedredal@iktsenteret.no eller på telefon 900 24 687.