Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i karriereveiledning

Har du lyst til å bygge på dine erfaringer som karriereveileder? Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Lillehammer tilbyr mastergrad i karriereveiledning.
Redaksjonen, Veilederforum
Innhold levert av Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Opprettet 23. januar 2015, oppdatert 12. januar 2016

Karriereveiledning etterspørres mer og mer; i utdanningssektoren, på karrieresentrene, i Nav og i attføringsbedrifter. God karriereveiledning krever kompetanse til å arbeide med personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Høy kompetanse bygger på forskning og profesjonell kunnskap.

I 2014 startet den daværende Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Lillehammer opp et masterstudium i karriereveiledning. Andre kull med om lag 20 studenter på hver av høgskolene starter opp høsten 2015. Normert studietid er fire år som student på halv tid. Søknadsfristen for opptak høsten 2015 er 15. april.

Utdanningen er et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Lillehammer og blir tilbudt som et deltidsstudium med studiesamlinger både i Drammen og Lillehammer.

Mer informasjon om studiet og hvordan du skal søke ved Høgskolen i Sørøst-Norge (lærestedets nettsider)

Mer informasjon om studiet og hvordan du skal søke ved Høgskolen i Lillehammer (lærestedets nettsider)

Om masteren fra studietilbyderne:

Masterstudiet i karriereveiledning er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Du får videreutvikle din forståelse ved å tilegne deg teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer deg til å prøve ut din forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle din kompetanse som karriereveileder. 

Studiets læringsfilosofi forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper, og samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring. Pensum er forskningsbasert og allsidig med en internasjonal profil. Det er høy kompetanse i lærerstaben.

Det tilbys fire emner (hver på et halvt år med egne eksamener) i tillegg til ett valgfritt emne, vitenskapsteori- og metode samt en masteroppgave:

  • Karriereveiledning i et individ og samfunnsperspektiv
  • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
  • Arbeid, utdanning og sosial inkludering
  • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).