Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Bilde av to par hender, en datamaskin og papirer

Kvifor får så mange av dei som er i karriereskifte, høyre at dei må «gå ut og selje seg sjølve»?

25. april 2017

Jobbsøkjarar blir gjerne fortalde at dei må førebu ein smart og pågåande «heissamtale», utan å tenkje over korleis det er å vere mottakar av denne samtalen. John Lees argumenterer for at jobbsøkjarar oppnår meir når dei søkjer samtalar, ikkje moglegheiter til å halde tale.

Bilde av studenter på sommerskolen i Jyväskylä, Finland

Sommerskole om ny teknologi i karriereveiledningen

Er du nysgjerrig på ny forskning i karriereveiledning eller hvordan du kan veilede «digital natives»? Dette kan du lære på sommerskolen i Jyväskylä, Finland.

Bilde av togskinner som går inn i hverandre.

- Jeg gir meg ikke på tørre møkka!

Med et arbeidsliv i endring, er det interessant å rette søkelyset mot hvordan enkeltmennesker håndterer omstillingsprosesser og tar nye karrierevalg. Hva er det som gjør at noen takler et ufrivillig karrierebrudd og kommer seg videre?

Min veilederhverdag: Olaug S. Sirevåg

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Mann ser ut av vinduet

Rapport: Unge menn fra lavinntektsfamilier faller fra yrkeslivet

Ny forskningsrapport dokumenterer at unge menn fra lavinntektstfamilier i større grad er uten jobb enn tidligere.

To ambulansearbeidere prater foran skoleelever

Elever ser flere utdanningsmuligheter etter møter med arbeidstakere

- I «Fyrtårn-prosjektet» får elevene ærlige, nære og personlige fortellinger fra personer som jobber i forskjellige yrker. Det sier rådgiver Kristine Foshaug ved Ankenes ungdomsskole i Narvik om samarbeidsprosjektet det lokale arbeidslivet og skolene har hatt siden 2009.

Julia Yates holder et foredrag

Moglege identitetar: Å sjå seg sjølv i framtida

Ei undersøking av moglege identitetar har som mål å gi vegsøkjarar ei tydeleg, levande og ekte førestilling av framtida deira. Dette vil bidra til at dei finn fram til karrieremål og arbeider hardare for å nå dei.

To jenter og en gutt jobber i et klasserom

Forskning: Jenter og gutters utdanningsvalg er i endring

Forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller ser en endring i jenter og gutters utdanningsvalg. De har også funnet mulige forklaringer på hvorfor jenter mer utradisjonelt enn tidligere.

Min veilederhverdag: Oddmar N. Sjåvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Kvinne ser på mann i forgrunnen.

Karriereveiledning i inkluderingens grensesone

Karriereveiledning kan være et tiltak for å gi asylsøkere bedre tilgang til utdanning og arbeid, og bidra til integrering. Men hvordan skal en lærer eller veileder møte dem som sannsynligvis får avslag på asylsøknaden?

Skjermbilde av Finn lærebedrift

Nettverktøy gjør det lettere å finne lærlingbedrifter

Nettjenesten Finn lærebedrift er et nyttig verktøy for rådgivere/veiledere som jobber med lærlinger.

To menn jobber med en 3D-printer

Fagskoleutdanning: Store forskjeller i hvem som får jobb og hvor mye de tjener

Det er store forskjeller i fagskolekandidaters overgang til arbeidslivet. Fra noen av fagskoleutdanningene får nesten alle kandidatene jobb. Fra andre fagskoleutdanninger er det færre kandidater i jobb og flere som begynner på nytt studium.

Illustrasjonsbilde av en mann med koffert som står ved et veiskille.

Tause krigere

Det kan være utfordrende for veisøkere å sette ord på hva de kan – særlig når de vil gjøre et karriereskifte. Ved hjelp av begrepet taus kunnskap belyser Petter B. Falch denne utfordringen – og mulige løsninger på den.

Skjermbilde av nettressursen faget utdanningsvalg

Ny nettressurs fra utdanning.no til faget utdanningsvalg

Utdanning.no har lansert en nettressurs for elever og lærere som kan brukes i faget utdanningsvalg.

Månedens veileder, februar logo

Min veilederhverdag: EliSiv Skjei

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

To par hender på et bord, hvor den ene skriver i en bok, den andre legger puslespill.

Kreativ karriereskriving: Kreativ og reflekterende skriving for karrierelæring

I denne artikkelen lærer du om hvordan du kan ta i bruk musikk og skjønnlitterær skriving for å øke veisøkeres selvinnsikt, og hva det krever av deg som tilrettelegger.

Illustrasjon av en blyant som blir til et tre med bokstaver

Kreativ karriereskriving: En narrativ metode som svarer på endringer i livet

Det viktigste spørsmålet for dagens karriereveiledere er ifølge Reinekke Lengelle dette: Hvordan stimulerer jeg veisøkere til å ha en indre dialog, og til å utforske de følelsene, livstemaene og hindringene de har og føler?

Mann prater med en kvinne som har ryggen vendt mot kamera

Meningsfulle karrierevalg hos voksne veisøkere uten videregående utdanning

Hva gir mening for veisøkere? Hvorfor er det viktig å utforske meningsdimensjoner, og hvordan gjør vi det? Dette er temaer Laila Lund Ohnstad tar opp.

Min veilederhverdag: Anette Vaage Slåtto

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

To personer som snakker sammen

Velkommen til forsøkslaboratoriet!

For bevisstgjøring av egen kompetanse er det avgjørende å legge til side ubehaget når man tenker over sine gode og mindre gode sider. I mitt forsøkslaboratorium eksisterer verken positive eller negative egenskaper.

Bilde av mange fargeblyanter

Chaos Theory of Careers – noe for norsk karriereveiledningspraksis?

I denne artikkelen skisserer Erik Hagaseth Haug hovedtrekk i en kaosteori for karriereveiledning. Han oppfordrer leserne til å prøve den ut, og dele erfaringene med andre karriereveiledere.

Logo for likestillingsstatistikken på utdanning.no

Ny tjeneste viser kjønnsbalansen i arbeidslivet

I den nye tjenesten til utdanning.no kan du sjekke hvor stor andel kvinner og menn som har de vanligste yrkene i Norge.

Masteroppgaver om karriereveiledning

Det er gjort flere studier av veilederes og veisøkeres erfaringer med karriereveiledning i Norge. Her er en oversikt over nyere masteroppgaver.

Student med ryggsekk går på en illustrert vei som ser ut som et spørsmålstegn.

- Du kan ikke spørre om muligheter du ikke vet eksisterer

Denne studentstemmeartikkelen handler om elevers utvikling av karrierekompetanse gjennom deltakelse på bedriftsekskursjoner.

Professor Paul Hartung

Livshistorier i veiledningen

- Tenk på karrierehistorien din som et speil du ser deg selv i, sier professor Paul Hartung. Han var nylig i Norge og presenterte veiledningstilnærminger med fokus på veisøkerens livshistorie.

Professor Tristram Hooley

- Forsøk å be noen som ser stygge ut om å ta en ansiktsløfting

Hva har utseende og attraktivitet å si for karriere-muligheter? Tristram Hooley og Julia Yates har forsøkt å finne svar på disse spørsmålene.

Månedens veileder, desember

Min veilederhverdag: Rita Rosseland Johansen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Portrettbilde av Michael Lindblad

Viktig med nyansert kunnskap om unge med migrasjonsbakgrunn

- Det krever ikke stor ressursbruk å forebygge mislykket skolegang, sier den svenske forskeren Michael Lindblad. Han har sett på hvorfor mange unge med migrasjonsbakgrunn ikke fullfører skolegangen.

Skjermbilde av NOU: Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn

Mange meninger om veien videre for norsk karriereveiledning

Hvilke kompetanser bør karriereveiledere ha? Hvordan bør karriereveiledningen i skolen styrkes? Hva slags karriereveiledningstilbud bør finnes på nett? Det er noen av spørsmålene nesten 100 høringsinstanser har svart på.

Portrettbilde Marie E. Isdahl

Min veilederhverdag: Marie E. Isdahl

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Skjermbilde av rapporten "Formidling av framtidige kompetansebehov.

Rapport: Målgruppeundersøkelse om framtidige kompetansebehov

For å gi best mulig karriereveiledning er det nyttig å vite hvordan ulike målgrupper vil ha informasjonen formidlet. Vox har i en undersøkelse sett på denne problemstillingen.

Bilde av en mann som jobber med en datamaskin.

Endrer loven for å bruke innvandreres kompetanse bedre

Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å få godkjent sin utdanning med påfyll av manglende fag, og dermed kunne komme raskere i arbeid. Kunnskapsministeren mener dette er viktig for å sikre velferden i Norge.

Vektskål

"Frank, hvor er du?" Sosial rettferdighet og karriereveiledning i en neoliberal tid

Hva er karriereveiledningens rolle i møte med sosial urettferdighet? Roger Kjærgård og Peter Plant argumenterer for at veiledningen bør innta en frigjørende og forsvarende rolle i en neoliberal tid.

Kvinne står med ryggen og ser på to piler

Å forme en fremtid for nyankomne innvandrere

- Karriereveiledere bør får en bedre forståelse av hva migrasjon er og hva det innebærer å bo i et flerkulturelt samfunn. Det kommer fram i en svensk doktoravhandling om veiledning av nyankomne innvandrere.

Bilde av to hender på et bord.

Fra studier til arbeidsliv: Får nyutdannede mastere jobb?

Siden årtusenskiftet er antall studenter som avlegger mastergrad eller tilsvarende omtrent fordoblet. Har den store økningen i antallet mastere gjort at nyutdannede ikke får relevant jobb? NIFUs kandidatundersøkelse viser at dette i liten grad er tilfelle.

Gruppe med unge mennesker som ligger i gresset

Hvordan tar unge mennesker karrierevalg? Hva slags karriereinformasjon bruker de?

Når unge mennesker skal ta valg knyttet til utdanning og karriere, vil mange søke etter informasjon og veiledning. Men finner de informasjon på nett som hjelper dem å ta gode valg?

NOU 2016: 7. Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Si din mening om karriereveiledning

Hva mener du om sluttrapporten om karriereveiledning i Norge? Du har muligheten til å si din mening fram til 7. november.

Kvinne ser tankefull ut

Livsfasekunnskap som bidrag i karriereveiledning

Hvordan kan en ambisiøs og stresset 20-åring eller en litt sliten 62-åring ha nytte av en veileders kunnskap om livsfaser? Tone Vassbotn har erfart at slik kunnskap kan øke veisøkeres opplevelse av mening, begripelighet og håndterbarhet.

Tre personer snakker sammen rundt et bord.

Gode tips til gjennomføring av en veiledningssamtale med tolk

I en tolket veiledningssamtale er det to tolkebrukere: Karriereveilederen og veisøkeren som ikke behersker norsk så godt. Kunnskap om å bruke tolk hjelper deg å gjennomføre en tolket samtale på en bedre måte.

Hender i en veiledningssituasjon

Hva skal jeg bli- du bestemmer?

Karriereveiledning for internasjonale kunder byr på mye glede og store utfordringer. Hvordan kan vi etablere et godt samarbeid når kunden har lite erfaring med veiledning og det humanistisk funderte menneskesynet veiledningen baserer seg på?

Bilde av lyskryss stolpe

Etikkstafetten: Veiledningsprosesser som stopper opp

Hva gjør du som veileder når veisøkeren virker utilpass og veiledningsprosessen stopper opp? Anna Kristoffersen reflekterer over utfordringene ved å bidra til læring og samtidig ivareta veisøkerens verdighet.

Diagram

Analysar av framtidige kompetansebehov i andre land – eit kunnskapsgrunnlag for karriererettleiing

Analysar av framtidige kompetansebehov kan vere eit nyttig kunnskapsgrunnlag for karriererettleiarar og dei som skal ta val knytta til utdanning, opplæring og arbeid. Vox har gjort ein studie av systema for framtidige kompetansebehov i Sverige, Irland og Finland hvor de har sett på korleis resultata vert formidla.

Omslaget av boka «De frafalne - Om frafall i videregående skole»

Bokanmeldelse: De frafalne – om frafall i videregående opplæring

Hva kan vi lære om vi snakker med «de frafalne» i stedet for å snakke om frafallet? Dette er tema for boka «De frafalne». Eli Skjeseth vurderer bokas kvalitet og relevans for veiledere.

Tre personer snakker sammen rundt et bord.

Karriereveiledning med tolk: Når og hvorfor?

Ved å bruke tolk i veiledningssamtale med en person som har svake norskkunnskaper kan du unngå dobbeltarbeid, dårlige veivalg og misforståelser. Det er mange gode grunner til å bruke tolk.

Kvinne i lotusstilling foran en solnedgang

Etikkstafetten: Å tegne følelsene sine - når selvutvikling blir viktigere enn kompetanseheving

I denne etikkstafetten deler Siri Haugen sine erfaringer med fokus på veilederens selvutvikling i kompetansehevingstilbud for veiledere. Hun spør om vi risikerer å bevege oss for langt inn i terapiens verden.

Bilde av hender som skriver på en datamaskin.

Får masterkandidatene jobb?

I «Kandidatundersøkelsen 2015» undersøker NIFU-forskere betydningen av nedgangstider i deler av arbeidsmarkedet for nyutdannede masteres jobbmuligheter.

Blomst som vokser opp fra betongsprekk

LØFT – De første små skrittene mot endring

- Du behøver ikke forstå et problem for å løse det. Det er en av de viktigste ideene i en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Noen misforstår LØFT-ideene dithen at man ”bare skal snakke om det positive” og feie problemene under teppet. Men slik er det ikke, sier artikkelforfatteren.

Eksamenshatt og bøker

Nice med NICE – kvalitetssikring av karriereveilederutdanninger

Hva bør karriereveiledere kunne og hvordan kan vi kvalitetssikre karriereveiledningsutdanninger? En skandinavisk arbeidsgruppe utforsker dette med utgangspunkt i europeiske kompetansestandarder.

Thor Heyerdahl videregående skole

Vellykket utdanningsprosjekt endret opplæringsloven

Unge nyankomne innvandrere har behov for å omgås jevnaldrende samtidig som de lærer norsk og får nødvendig grunnskoleutdanning. «Kombinasjonsklasse»-prosjektet i Larvik har lykkes med å legge godt til rette for dette. Samtidig er frafallet kraftig redusert. Nå har prosjektet bidratt til endringer i opplæringsloven.

Mange hender samlet mot midten

Rapport om karrierelæring for de utenfor arbeidslivet

Sju attføringsbedrifter har latt seg inspirere av et australsk rammeverk og prøvd ut ulike tilnærminger til å utvikle karrierekompetanse.

Professor Dag G. Aasland skriver om blant annet skillet mellom veiledningens materielle og ikke-materielle sider.

Veiledningens etiske forutsetninger

Veiledning og dens etiske forutsetninger har eksistert like lenge som mennesket, lenge før noen vitenskapelige teorier om profesjoner og etikk. Det bør dempe iveren etter å lage prosedyrer og instrukser i fagfeltet, mener professor Dag G. Aasland

Illustrasjon av mann stående ved siden av to piler.

Etikkstafetten: Når jobbsikkerhet og trivsel trekker i hver sin retning

Hvordan forholder vi oss til makten vi har til å påvirke mennesker som har motstridende følelser om et jobbskifte? Dette er spørsmålet Thomas Vestbø reflekterer rundt i denne etikkstafetten.

Juhar Yasin Abamosa holder et foredrag

Kom til Norge i 2011. I dag har han mastergrad

Da Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning i 2011, ble han anbefalt å ta kort utdanning. Han ville noe annet, og i dag har han en mastergrad.

En gruppe med mennesker med en i forgrunnen.

Rapport om karriereveiledning for nyankomne innvandrere

Tverrfaglig samarbeid bidrar til raskere og bedre karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Det er noen av funnene fra et prøveprosjekt blant fem karrieresentre.

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.