Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Clare Seville oppfordrer til å melde seg på Veilederforums nyhetsbrev.

Meld deg på Veilederforums nyhetsbrev

17. januar 2018

Veilederforum sender nå ut nyhetsbrev to ganger i måneden. Nyhetsbrevet hjelper deg så du ikke går glipp av nye saker!

Portrettbilde av økonomiprofessor Mari Rege

– Sosial og emosjonell kompetanse kan læres

I det arbeidslivet vi er på full fart inn i, blir sosiale og emosjonelle kompetanser enda viktigere. Minst like viktig som formell kompetanse. Det hevder økonomiprofessor Mari Rege. Men hva betyr dette egentlig? Er det slik at man må være en mester i small talk for å lykkes?

illustrasjonsbilde til fagartikkel om karriereveilederens rolle mellom individ og samfunn.

Karriererettleiing mellom individ og samfunn – ei etisk utfordring?

For dei fleste som snakkar om korleis arbeidslivet vil sjå ut i framtida, er omstilling eit nøkkelord. Omstilling i arbeidslivet er ikkje eit nytt fenomen. Slik sett heller ikkje for karriererettleiaren. I denne artikkelen set vi likevel søkelyset på den rolla karriererettleiaren ser ut til å vere tiltenkt i den forma for omstilling som vi no ser kome.

Bilde av Gitte Hovin, leder i Karrieresenter Østfold

Karriereveiledning Norge rundt - Karrieresenter Østfold

Karriere Østfold startet i fjor et nettkurs i jobbsøking. — Vi er opptatt av å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i fylket, og ser ikke digitale tjenester som en trussel mot tradisjonell veiledning men som et nyttig tillegg, sier Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.

Bilde fra video om Karriereplanleggeren

Karriereplanleggeren - et nytt verktøy på Utdanning.no

Utdanning.no har nå lansert et helt nytt verktøy som skal hjelpe studenter og andre på deres karrierevei.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kvalitet i karriereveiledningen

Fra god til bedre – om kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester i Norge

Karriereveiledningen i Norge anno 2017 er på mange områder god. Vi kan være stolte av det vi har fått til, samtidig som et godt system hele tiden må vedlikeholdes og videreutvikles. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten på områder jeg mener vil være med på å løfte kvaliteten på norsk karriereveiledning i tida framover. Fra god til enda litt bedre.

Portrettbilde av Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland

Hordaland fylkeskommune setter karriereveiledning i fokus

Kjell Helge Kleppestø, leder for nyetablerte Karriere Hordaland, har jobbet mye med å vise både folk flest, politikere og andre samarbeidspartnere hva karriereveiledning kan bidra med. Og han opplever i økende grad at budskapet når fram.

Logo månedens veileder desember forside

Min veilederhverdag: Clare Seville

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde artikkel om det danske prosjektet "Udsyn i udskoligen".

Elevar vart meir positive til yrkesfag – danske erfaringar med karrierelæring

I Danmark har ein sett at det er mangel på kunnskap og fordommar om yrkesfagleg opplæring og yrkesfaglege karrierar. Mange som elles ville ha valt yrkesfag, vel studieførebuande opplæring. Resultatet er fråfall i vidaregåande og mangel på yrkesfagleg arbeidskraft. Eit karrierelæringsprosjekt viser at det er mogleg å gjere elevane meir positive til yrkesfaga.

Tristram Hooley holdt et av foredragene under den nasjonale veiledningskonferansen.

Veiledere fikk nye perspektiver på framtiden

Internett har forandret vår hverdag og dermed også karriereveilederens rolle. Det var budskapet fra Tristram Hooley, en av flere sentrale fagpersoner som inntok podiet under «Framtiden banker på», den nasjonale karriereveiledningskonferansen i regi av Kompetanse Norge.

Illustrasjonsbilde til oppfordring om brukerundersøkelse

Hjelp oss å bli bedre!

Vi har for tiden en brukerundersøkelse for å finne ut hva som er bra på veilederforum.no i dag og hvordan vi kan bli bedre. Du finner link til undersøkelsen når du klikker deg inn på selve saken.

Illustrasjonsbilde til artikkel om film om karrierelæring

Nyttig film om foreldre og karrierelæring

På Utdanning.no finner du nå en film om karrierelæring. Målgruppen er foreldre til elever i ungdomsskolen. I filmen får de nyttige tips om hvordan de kan hjelpe barna sine til å gjøre gode utdannings- og karrierevalg.

Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundets karrieretelefon.

Hjelper juristene med karrieren

«Når hadde du sist karrieren din på service?» Med det spørsmålet prøver karriereveileder Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet å få medlemmene til å fundere på om de trenger en sparringpartner.

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, fortalte om utviklingen i arbeidsmarkedet

NAV-konferansen 2017: Utdanning blir stadig viktigere

Det blir flere jobber både i yrker som krever høy utdanning og i yrker som krever lav utdanning. I mellomsjiktet blir det færre stillinger. Slik lød en av konklusjonene, da NAV nylig samlet eksperter fra inn- og utland for å belyse utviklingen i arbeidsmarkedet de neste ti årene.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om kort- og langsiktige perspektiver.

Etikkstafetten: Med kompasset som rettesnor

En etisk utfordring i karriereveiledning er for meg forholdet mellom kortsiktige og langsiktige karrieremål. Av og til kan det ene skygge for det andre. Begge perspektivene er viktige i veiledningsarbeidet. Men hva skal det fokuseres på når – og hvordan?

Illustrasjonsbilde fagartikkel om entreprenørskap

Hvordan skape interesse for innovasjon og entreprenørskap

Samfunnet trenger mer kompetanse på innovasjon og entreprenørskap for å løse utfordringene vi står overfor. Utdanningsfeltet sliter foreløpig med å tilpasse seg behovene, og å finne ut av hvordan studentene skal tilegne seg slik kompetanse. Hvordan kan vi karriereveiledere bidra?

Månedens veileder november logo

Min veilederhverdag: Halvor Hygen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om traumer

Veiledning av mennesker med traumeerfaringer

Hvordan kan en som karriereveileder gjenkjenne ettervirkninger som følge av dramatiske og livstruende hendelser hos veisøkere? Og hvordan kan en møte de som har utviklet traumerelaterte plager og strever med å takle hverdagen?

Illustrasjonsbilde fagartikkel om veiledning av ungdom

Å bygge luftslott eller knuse drømmer

Det å veilede ungdom handler av og til om å navigere mellom luftslott og knuste drømmer. Når en arbeider med framtidsperpektiver, er det viktig å se sammenhengen mellom måloppnåelse, psykisk helse og tilpasningsdyktighet.

Månedens veileder, juli logo

Min veilederhverdag: Brit Flatås

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Portrettbilde av foredragsholder Mari Rege.

Inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse

Kompetanse Norge inviterer karriereveiledere fra alle sektorer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 31. oktober – 1. november på Gardermoen.

Månedens veileder, august logo

Min veilederhverdag: Thomas Kvalvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om karriereveiledning i fengsler.

Hvordan kan karriereveiledning påvirke sosial inkludering hos kriminelle gjengangere?

Har samfunnet råd til ikke å gi kriminelle gjengangere karriereveiledning? Lia Stålesen argumenterer for at karriereveiledning kan virke forebyggende og føre til større sosial inkludering for den enkelte.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om å være seg selv

Etikkstafetten: Den besværlige selvinnsikten

«Vær deg selv!» råder vi. En enkel, men samtidig så kompleks oppgave.

Illustrasjonsbilde artikkel om NHOs Kompetansebarometer for 2017

Størst behov for håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag

Denne kompetansen vil NHOs medlemsbedrifter trenge mest av de neste fem årene ifølge NHOs Kompetansebarometer for 2017.

Månedens veileder september logo

Min veilederhverdag: Karen Marie Halden

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde av karriereveileder Evy Ann Ludvigsen og veisøker.

Nyttig speedveiledning i Arendal

I løpet av fire dager fikk 400 små og store forbipasserende speedkarriereveiledning på Kompetanse Norges stand under Arendalsuka.

Illustrasjonsbilde fagartikkel om kulturkompetanse

Kulturkompetanse i praksis

Verdien av mangfold er noe flere karriereveiledningsteorier løfter fram i møtet mellom karriereveileder og den flerkulturelle veisøkeren. I praksis kan karriereveiledere være mer opptatt av veisøkers tilpasning til det norske samfunnet.

Illustrasjonsbilde intervju Gro Johnsrud Langslet

Imagine – om å jobbe med LØFT i veiledningen

Psykolog Gro Johnsrud Langslet har arbeidet med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) i snart 25 år. Her deler hun noen tips om hvordan du kan bruke denne metodikken i veiledningen.

Illustrasjonsbilde Etikkstafetten om veiledning versus terapi

Etikkstafetten: Er det gulrøtter eller kjøtt jeg putter i lapskausen?

Karriereveiledning er ikke terapi, heter det. Rita Van Ingelgem Monsen spør hvor grensen går. Og om det egentlig finnes en slik grense.

Logo månedens veileder oktober

Min veilederhverdag: Jan Erik Tangen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde av foredragsholder Gro Johnsrud Langslet

Med framtidsdrømmen som redskap

«Å følge drømmen» var en rød tråd for flere av foredragene under årets Landskurs, som fant sted i Alta. De 258 frammøtte fikk blant annet høre hvordan man kan bruke framtidsdrømmer som et av verktøyene innenfor LØFT.

Illustrasjonsbilde fagartikkel av Lisbeth Højdal

Kan vi designe vårt liv og vår karriere?

Life Design ble første gang presentert som et nytt paradigme innenfor karriereveiledningsområdet i 2009. Dette paradigmet innebærer at en persons liv og karriere beskrives som et resultat av individuelle konstruksjoner. Men hvilken betydning har dette for karriereveiledning?

Masteroppgaver om karriereveiledning

Det er gjort flere studier av veilederes og veisøkeres erfaringer med karriereveiledning i Norge. Her er en oversikt over nyere masteroppgaver.

Bildet av forsiden på rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen. Mann som står med ryggen til i en døråpning.

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Rådgiverne i fengselsundervisningen har et stort oppgavespenn. Alle gjennomfører individuelle veiledningssamtaler, mens kun et fåtall har gruppeveiledning.

Ei dame som sitter ute i sola og leser på en iPad.

Disse sakene fra 2017 er mest populære

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene fra 2017.

Dame som ligger på magen på et gress mens hun leser ei bok.

Boktips til late sommerdager

Her er lesetipsene for deg som ønsker faglig påfyll i sommerferien.

Dialog mellom ei dame og en mann som sitter ved siden av hverandre.

Etikkstafetten: – Jeg vil at du skal

Å ville – på den andres vegne, er en sentral etisk utfordring i karriereveiledningsarbeid som Thea Kamfjord Eriksen reflekterer rundt i etikkstafetten.

Månedens veileder juni

Min veilederhverdag: Jan-Erik Frantzhus

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Tre personer sitter rundt et bord og snakker sammen, og en ung mann holder en iPad i hånden.

Hva blir menneskers muligheter når teknologien kan gjøre mer?

Noe er i ferd med å skje i det arbeidslivet vi trodde vi kjente. Det forandrer seg rett foran nesa vår. Fascinerte og litt skeptiske henger vi med så godt vi kan. Både fordi vi er nysgjerrige, men også fordi vi må. Vi er jo karriereveiledere.

Bedriftseksjonen på yrkesbeskrivelsen til elektriker på utdanning.no

Slik hjelper du elever med å finne læreplass

Ved hjelp av utdanning.no kan du som rådgiver/veileder finne mulige lærebedrifter til elever som ber om hjelp.

Jente som tegner en person

Skreddersyr opplegg for vgs-elever som trenger ekstra oppfølging

I Buskerud tar UngInvest AIB fortløpende inn ungdommer som sliter med å fullføre videregående skole. De fanger også opp de som er på vei til å slutte og gir dem den støtten og oppfølgingen de trenger for å fullføre skolen.

Bilde av piggtråd på et fengselsgjerde

Utviklet faget «Valgkompetanse» for innsatte

Kan Lego og kakebaking være gode metoder for karriereveiledning? Og skal karriereveiledning kun inneholde veiledning og opplysninger om karrieremuligheter? Artikkelforfatter Ellen Øverlie mener bestemt ja til det første, og nei til det andre.

Ung jente sitter i et klasserom og ser ut.

Etikkstafetten: Å karriereveilede de usynlige

Hva er god karriereveiledning for ungdomsskoleelever som ønsker å gjøre seg usynlige?

Månedens veileder, mai logo

Min veilederhverdag: Berit Evensen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

En gruppe mennesker sitter sammen og prater

Udir søker fagpersoner til fagutvikling

Kjenner du noen som kan være med å fornye fagene i grunnskolen og videregående opplæring? Utdanningsdirektoratet (Udir) ønsker tips om relevante fagpersoner innen 5. mai.

Kvinne ser på mann i forgrunnen.

Karriereveiledning i inkluderingens grensesone

Karriereveiledning kan være et tiltak for å gi asylsøkere bedre tilgang til utdanning og arbeid, og bidra til integrering. Men hvordan skal en lærer eller veileder møte dem som sannsynligvis får avslag på asylsøknaden?

Bilde av to par hender, en datamaskin og papirer

Kvifor får så mange av dei som er i karriereskifte, høyre at dei må «gå ut og selje seg sjølve»?

Jobbsøkjarar blir gjerne fortalde at dei må førebu ein smart og pågåande «heissamtale», utan å tenkje over korleis det er å vere mottakar av denne samtalen. John Lees argumenterer for at jobbsøkjarar oppnår meir når dei søkjer samtalar, ikkje moglegheiter til å halde tale.

Bilde av studenter på sommerskolen i Jyväskylä, Finland

Sommerskole om ny teknologi i karriereveiledningen

Er du nysgjerrig på ny forskning i karriereveiledning eller hvordan du kan veilede «digital natives»? Dette kan du lære på sommerskolen i Jyväskylä, Finland.

Bilde av togskinner som går inn i hverandre.

- Jeg gir meg ikke på tørre møkka!

Med et arbeidsliv i endring, er det interessant å rette søkelyset mot hvordan enkeltmennesker håndterer omstillingsprosesser og tar nye karrierevalg. Hva er det som gjør at noen takler et ufrivillig karrierebrudd og kommer seg videre?

Min veilederhverdag: Olaug S. Sirevåg

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Mann ser ut av vinduet

Rapport: Unge menn fra lavinntektsfamilier faller fra yrkeslivet

Ny forskningsrapport dokumenterer at unge menn fra lavinntektstfamilier i større grad er uten jobb enn tidligere.

To ambulansearbeidere prater foran skoleelever

Elever ser flere utdanningsmuligheter etter møter med arbeidstakere

- I «Fyrtårn-prosjektet» får elevene ærlige, nære og personlige fortellinger fra personer som jobber i forskjellige yrker. Det sier rådgiver Kristine Foshaug ved Ankenes ungdomsskole i Narvik om samarbeidsprosjektet det lokale arbeidslivet og skolene har hatt siden 2009.

Julia Yates holder et foredrag

Moglege identitetar: Å sjå seg sjølv i framtida

Ei undersøking av moglege identitetar har som mål å gi vegsøkjarar ei tydeleg, levande og ekte førestilling av framtida deira. Dette vil bidra til at dei finn fram til karrieremål og arbeider hardare for å nå dei.

To jenter og en gutt jobber i et klasserom

Forskning: Jenter og gutters utdanningsvalg er i endring

Forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller ser en endring i jenter og gutters utdanningsvalg. De har også funnet mulige forklaringer på hvorfor jenter mer utradisjonelt enn tidligere.

Min veilederhverdag: Oddmar N. Sjåvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Skjermbilde av Finn lærebedrift

Nettverktøy gjør det lettere å finne lærlingbedrifter

Nettjenesten Finn lærebedrift er et nyttig verktøy for rådgivere/veiledere som jobber med lærlinger.

To menn jobber med en 3D-printer

Fagskoleutdanning: Store forskjeller i hvem som får jobb og hvor mye de tjener

Det er store forskjeller i fagskolekandidaters overgang til arbeidslivet. Fra noen av fagskoleutdanningene får nesten alle kandidatene jobb. Fra andre fagskoleutdanninger er det færre kandidater i jobb og flere som begynner på nytt studium.

Illustrasjonsbilde av en mann med koffert som står ved et veiskille.

Tause krigere

Det kan være utfordrende for veisøkere å sette ord på hva de kan – særlig når de vil gjøre et karriereskifte. Ved hjelp av begrepet taus kunnskap belyser Petter B. Falch denne utfordringen – og mulige løsninger på den.

Skjermbilde av nettressursen faget utdanningsvalg

Ny nettressurs fra utdanning.no til faget utdanningsvalg

Utdanning.no har lansert en nettressurs for elever og lærere som kan brukes i faget utdanningsvalg.

Månedens veileder, februar logo

Min veilederhverdag: EliSiv Skjei

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

To par hender på et bord, hvor den ene skriver i en bok, den andre legger puslespill.

Kreativ karriereskriving: Kreativ og reflekterende skriving for karrierelæring

I denne artikkelen lærer du om hvordan du kan ta i bruk musikk og skjønnlitterær skriving for å øke veisøkeres selvinnsikt, og hva det krever av deg som tilrettelegger.

Illustrasjon av en blyant som blir til et tre med bokstaver

Kreativ karriereskriving: En narrativ metode som svarer på endringer i livet

Det viktigste spørsmålet for dagens karriereveiledere er ifølge Reinekke Lengelle dette: Hvordan stimulerer jeg veisøkere til å ha en indre dialog, og til å utforske de følelsene, livstemaene og hindringene de har og føler?

24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.

Kalender